จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 82
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3353 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4094 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4976 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4904 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4031 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3984 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4099 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4685 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5113 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4180 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4554 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3778 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4894 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5089 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4351 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4144 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3978 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3699
From: admin
Added: 2012-02-23
Video Description: ตอนที่ 82 : โฮมสเตย์ เพื่อการอนุรักษ์
เกาะพิทักษ์ เกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งเพียงไม่ถึง 5 นาที แต่ยังคงรักษาวิถีที่เรียบง่าย และปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่พวกเขาหวงแหนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ วันนี้ธรรมชาติมอบรางวัลกลับคืนให้กับพวกเขา เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ ความมหัศจรรย์ของหัวใจที่ตั้งมั่น พวกเขายอมที่จะเดินช้าลง ได้รายได้น้อยลง จากการทำประมงแบบพื้นบ้าน ลด ละ เลิก การทำประมงด้วยเครื่องมือที่ทำลายสภาพแวดล้อม ตั้งมั่นตอบแทนคุณแห่งท้องทะเล โดยไม่มีใครมาบังคับ วันนี้ ธรรมชาติมอบของขวัญกลับคืนสู่พวกเขาแล้วเป็นวิถีชีวิตที่เป็นสุขและร่มเย็น เป็นวิถีของ...เกาะพิทักษ์