จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 83
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3371 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4121 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4110 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4994 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4920 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4063 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4118 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4701 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5135 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4201 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4572 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3799 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4910 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5106 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4365 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4927 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4163 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3994 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3955
From: admin
Added: 2012-02-23
Video Description: ตอนที่ 83 : จากภูผา สู่มหานที ที่หนองใหญ่ (ตอนที่ 1)

จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ วันนี้เครือข่ายจากภูผาสู่มหานที รวมตัวกันที่นี่ ....โครงการพระราชดำริหนองใหญ่ เพื่อสร้างแบบสำเร็จจากประสบการณ์นับสิบปีของพวกเขา ให้เกิดขึ้นรวมกัน ณ ที่แห่งเดียว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประจักษ์ ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปฏิบัติได้จริง และหลากหลายวิถีทาง แตกต่างกันตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผืนดินที่ซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผืนนี้ กำลังจะกลายเป็นความมหัศจรรย์ของแผ่นดิน เป็นศูนย์ที่รวมหัวใจของพวกเขาไว้ด้วยกัน เพื่อทำสิ่งที่คนตัวเล็กๆ ไม่เคยคิดฝันว่าจะทำได้ ให้สำเร็จ