จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 87
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3371 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4121 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4110 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4994 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4920 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4063 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4118 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4701 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5135 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4201 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4572 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3799 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4910 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5106 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4365 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4927 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4163 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3994 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3206
From: admin
Added: 2012-02-27
Video Description: ตอนที่ 87 : ตลาดพวกเรา ธุรกิจอุ้มชู หนทางสู่ความยั่งยืน

ชุมพร คาบาน่า หนึ่งในธุรกิจเอกชนที่โด่งดังในชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ วริสร รักษ์พันธ์ แต่ด้วยความผันผวนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจของเขาก็ไม่อาจผ่านวิกฤตการณ์ได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่วริสร มีมุมมองและแนวทางแก้ปัญหาที่แตกต่าง โดยนำเอาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามพระราชดำริมาใช้เป็นทางออก เกิดเป็น ตลาดชุมชน ในรูปแบบของตนเอง
ความมหัศจรรย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรับใช้ได้กับทุกกลุ่มคน ทุกองค์กร แม้แต่ธุรกิจโรงแรมและการให้บริการ ที่ดูเหมือนจะห่างไกลจากคำว่าพอเพียง หากมุ่งเอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง แต่วันนี้วริสร รักษ์พันธ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพอเพียง คือทางสายกลางของทุกมิติสังคม