จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3352 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4097 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4093 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4975 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4903 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4030 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4043 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3983 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4684 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5112 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4179 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4553 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3778 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4893 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5088 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4350 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4910 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4143 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3551 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3977
From: admin
Added: 2012-02-28
Video Description: ตอนที่ 88 : ชุมชนรักษ์ทะเลไทย ด้วยการเล่น เรียน รู้
ศูนย์เพลิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจโรงแรม ของชุมพร คาบาน่า เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรม ที่มีผู้คนแวะเข้าเยี่ยมชมมากมาย ที่นี่ถ่ายทอดแนวคิด และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในอีกมิติหนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มคนเมือง และนักท่องเที่ยว
จากการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วริสร รักษ์พันธ์ เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เชื่อมต่อเส้นทางจากภูผา ลงสู่มหานที ที่นี่นอกจากจะมีกิจกรรมเรียนรู้หลากหลายแล้ว ยังสร้างจิตอนุรักษ์ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทย ให้โลกอันสวยงามใต้ท้องทะเลยังคงอยู่ต่อไป เป็นความมหัศจรรย์ที่คนคนหนึ่งสร้างขึ้น ด้วยการเปลี่ยนเส้นทางเดินของตนเอง สู่ทางสายใหม่ที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อน