จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3352 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4093 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4975 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4903 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4030 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4043 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3983 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4684 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5112 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4180 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4553 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3778 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4893 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5088 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4350 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4143 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3978 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3551 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4910
From: admin
Added: 2012-03-26
Video Description: ตอนที่ 89 : ยุทธการถอยหลังเข้าคลอง มหกรรมฟื้นฟูลุ่มน้ำและทะเลไทย

ยุทธการถอยหลังเข้าคลอง เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนบางคล้า และชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำบางประกง ขบวนการเกษตรโยธิน กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฎ ราชนครินทร์ และกรีนพีซ เข้าร่วมจัดขบวนทัพรณรงค์ให้คนหันมาอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลอง และพื้นที่กสิกรรมชั้นดีที่บางคล้าแห่งนี้
ที่เกิดมีวิกฤติการณ์ขึ้นมา ก็เพราะว่าขยายการผลิตมากเกินไป และไม่มีใครซื้อ เพราะไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื้อ ต้องถอยหลังเข้าคลอง จะต้องอยู่อย่างระมัดระวัง และต้องกลับไปทำกิจการที่อาจจะไม่ค่อยซับซ้อนนัก คือใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่หรูหรา มีความจำเป็นที่จะถอยหลัง เพื่อที่จะก้าวหน้าต่อไป ถ้าไม่ทำอย่างที่ว่านี้ ก็จะแก้วิกฤติการณ์นี้ยาก นี่คือ ความมหัศจรรย์ของคำสอนของพ่อ ที่ให้ไว้เมื่อ 12 ปีก่อน และวันนี้เวลาได้พิสูจน์ค่าแห่งคำสอนนั้น ในวันนี้