จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3352 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4094 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4976 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4904 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4031 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3984 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4685 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5113 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4180 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4554 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3778 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4893 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5089 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4143 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3978 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3552 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4350
From: admin
Added: 2012-03-27
Video Description: ตอนที่ 93 : โรงเห็ด สร้างรายได้ สานความสามัคคี

เศรษฐกิจพอเพียง กับชุมชนเมือง หนึ่งในโจทย์ยากของการเดินตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แต่ชุมชนบ้านสามัคคีสุขได้ตอบโจทย์ของคนเมือง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยความเอื้ออาทร และแบ่งปัน พวกเขาเลือกที่จะสร้าง โรงเพาะเห็ดชุมชนขึ้นมา เพื่อหวังผลที่มากกว่าเห็ดที่ได้จากโรงเพาะเห็ด แต่เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ว่างงาน และการนำรายได้จากโรงเพาะเห็ดเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนโดยรวม
หนึ่งในความมหัศจรรย์ ของการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร การพยายามเดินกลับสู่เส้นทางสายพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของการอยู่ร่วมกันของชุมชน แม้ชุมชนจะเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมือง หมู่บ้านรวมกลุ่มกันในรูปแบบบ้านจัดสรร แต่ที่ชุมชนสามัคคีสุขแห่งนี้ เข้าใจและยึดมั่นในความสามัคคี พวกเขาจึงพากันก้าวเดินสู่เส้นทางชุมชนพอเพียง ที่พึ่งพาตนเอง และเอื้ออาทรต่อชาวชุมชนความสุข จึงเกิดจากความสามัคคีดั่งชื่อชุมชน