จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3353 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4094 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4976 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4904 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4031 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3984 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4099 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4685 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5113 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4180 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4554 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4894 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5089 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4351 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4144 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3978 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3552 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3778
From: admin
Added: 2012-03-28
Video Description: ตอนที่ 95 : ชุมชนพึ่งตนเอง ด้วยโรงปุ๋ยชีวภาพชุมชน
เกษตรกรไทย หลงทางไปกับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และการผลิตเพื่อการตลาดมานับเป็นเวลาหลายสิบปี จนกลายเป็นภาระหนี้สิน ไร้ที่ดินทำกินของตัวเอง เพราะราคาผลิตผลที่ขึ้นลงไม่คงที่ ในขณะที่ราคาปุ๋ยเคมีกลับแพงขึ้นทุกวัน วันนี้เกษตรกรกลุ่มหนึ่ง หันกลับมาพึ่งพาตนเอง ด้วยการผลิตปุ๋ยชีวภาพขึ้นทดแทนปุ๋ยเคมี
ความมหัศจรรย์ของแนวคิดในการพึ่งพาตัวเอง ที่เปิดประตูบานเดียว สู่ทางออกจากวังวนปัญหาของเกษตรกรไทย ที่นับวันแต่จะเดินเข้าสู่ทางตัน ประตูบานนั้นเปิดออกสู่แสงสว่างของเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียง และนี่คือ หนึ่งในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง เพื่อต่อยอดโรงปุ๋ยชีวภาพชุมชนของพวกเขา