จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3371 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4121 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4110 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4995 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4920 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4064 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4000 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4118 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4701 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5135 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4572 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3800 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5107 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4365 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4927 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4164 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3994 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3567 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4201
From: admin
Added: 2012-03-30
Video Description: ตอนที่ 97 : ชุมชนพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างสายสัมพันธ์

ครอบครัว เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม หน่วยสำคัญที่สร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ ขณะเดียวกันชุมชนก็เป็นหนึ่งในมือที่โอบอุ้มสมาชิกชุมชนที่สำคัญไม่แพ้กัน ชุมชนบ้านพราน เป็นหนึ่งในชุมชนที่เห็นโอกาสในโครงการชุมชนพอเพียง และสร้างอาชีพเสริมขึ้นจากโครงการนี้ และที่สำคัญพวกเขายังเติมเต็มช่องว่างที่หายไปของการอยู่ร่วมกันของคนหลากวัย ให้กลับคืนมาใหม่ ชาวบ้านพราน เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง เพื่อจัดหาเครื่องมือที่เขาต้องการใช้สำหรับสร้างรายได้เสริม จักรเย็บผ้ากว่าสิบตัวที่ตั้งเรียงราย เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเขา ที่ได้ทำโครงการตามที่ตั้งใจ ความมหัศจรรย์ของโครงการที่ชุมชนคิดและทำด้วยตัวเอง ทุกเส้นด้ายที่ย้ำลงไปในผืนผ้าเต็มไปด้วยความใส่ใจ โครงการชุมชนพอเพียง จึงเป็นโครงการที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน ดั่งเส้นด้ายที่ผูกเกลียว เหนียวแน่น ไม่เสื่อมคลาย