จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3352 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4093 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4976 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4903 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4030 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4043 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4684 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5112 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4180 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4553 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3778 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4893 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5088 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4350 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4143 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3978 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3551 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3983
From: admin
Added: 2012-05-09
Video Description: ตอนที่ 100 : ดอกไม้สร้างงาน เห็ดภูฐานสร้างอาชีพ

การสร้างรายได้จากอาชีพเสริมที่มั่นคง เป็นหนึ่งในหนทางแห่งการพึ่งตนเอง ชาวบ้านกระเบื้องน้อย อำเภอพิมาย จังหวัดโคราช เป็นหนึ่งในชุมชนที่รวมตัวกันสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน ด้วยการเก็บดอกมะลิส่งขาย เมื่อรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มก้อน ก็กลายเป็นแหล่งส่งดอกมะลิที่สำคัญของจังหวัด พ่อค้าเดินทางเข้ามารับซื้อถึงในชุมชนเอง โดยพวกเขาไม่ต้องเร่ไปขายในตลาด ความมหัศจรรย์ของการรวมตัวกันของชาวบ้าน การทำประชาคมเพื่อหาให้พบความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน เป็นอาชีพที่เหมาะกับพื้นฐานชุมชน และเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ งบประมาณที่ได้รับไป จึงได้ประโยชน์สูงสุด และโครงการที่เกิดขึ้นก็พอเพียงและยั่งยืน