จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4120 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4109 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4994 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4920 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4063 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3999 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4701 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5134 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4201 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4571 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3799 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4910 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5106 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4365 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4927 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4163 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3993 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3566 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4117
From: admin
Added: 2012-05-09
Video Description: ตอนที่ 101 : แปรรูปหน่อไม้ ถนอมอาหารสร้างงานครัวเรือน

หน่อไม้ ผลผลิตจากป่าไผ่ที่กลายเป็นอาหารเลื่องชื่อของภาคอีสาน การถนอมอาหารจากหน่อไม้ เพื่อเก็บไว้กินได้ตลอดฤดูกาล เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นับวันแต่จะหายไปจากแผ่นดิน ชาวบ้านโนนสูง อำเภอพิมาย จึงรวมตัวกันเพื่ออนุรักษ์สูตรการถนอมอาหารไว้ให้ลูกหลาน นอกจากจะได้อาหารที่พอเพียงแล้ว ยังสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน
หนึ่งความมหัศจรรย์ ของการใช้ทุนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด เพื่อการพึ่งพาตนเอง สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคง ต่อยอดความรู้สู่ภาคปฏิบัติ ได้ทั้งการถนอมอาหาร การสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนพอเพียง และยั่งยืน