จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3352 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4093 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
4976 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4904 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4044 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
3984 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4098 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4684 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5112 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4180 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4553 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3778 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4893 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5089 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4350 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4911 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4143 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3978 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3552 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 4030
From: admin
Added: 2012-06-26
Video Description: ตอนที่ 104ปลดหนี้ 50 ล้าน ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่
ธงไชย คงคาลัย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้พลิกผันชีวิต จากพนักงานบริษัทส่งออกเนื้อไก่ หันเข้าสู่วงการเกษตรด้วยเห็นช่องทางการทำรายได้จากการเลี้ยงไก่ในบ่อปลา แต่แล้ว ชีวิตก็พลิกผันเมื่อสิ่งที่คาดหวังว่าจะนำพารายได้นับล้าน กลับกลายเป็นการสร้างหนี้มูลค่ากว่า 50 ล้าน จนคิดหนีไปบวช จากแนวคิดที่หลวงพ่อปัญญานันทะ พระอาจารย์ที่วัดชลประทานรังสฤษฏ์ ท่านว่าไม่ตายหรอก เกิดมาไม่ได้เอาอะไรมา ว่าวขึ้นสูงย่อมถูกลมต้านเป็นธรรมดา ลูกศิษย์วัดชลประทานฯ ต้องสู้ ห้ามพูดว่ายอมแพ้ ทำให้ ธงไชย คงคาลัย กลับมาค้นคว้าแนวทางการพึ่งตนเอง แล้วคำตอบของเขาก็อยู่ที่นี่ แนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว