ก้อนเชื้อเห็ด : จำหน่ายกัอนเชื้อเห็ดคุณภาพสูง

ก้อนเห็ดคุณภาพตราไอฟาร์ม [ifarm ]

ผลิดจากเชื้อเห็ดคุณภาพสูง ภายใต้ระบบอีแวป ซึ่งเป็นระบบโรงเรือนแบบปิด ทำให้ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นที่เหมาะสม เชื้อแข็งแรง เดินเต็ม อุดมด้วยสารอาหารสูตรเฉพาะของ ifarm ทำให้ได้ดอกเห็ดที่มีคุณภาพ และผลผลิตต่อหน่วยสูง

ก้อนเชื้อเห็ด

ราคาปลีก

(บาท/ก้อน)

ราคาส่ง (บาท/ก้อน)

5000 ก้อนขึ้นไป

ก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่น 9.00
8.00
ก้อนเห็ดเป๋าฮื้อไทย 9.00 8.00
ก้อนเห็ดเป๋าฮื้อญี่ปุ่น 9.00 8.00
ก้อนเห็ดหูหนู 9.00 8.00
ก้อนเห็ดขอนขาว 7.00 5.00
ก้อนเห็ดขอนดำ 7.00 5.00
ก้อนเห็ดฮังการี 7.00 5.00
ก้อนเห็ดภูฎาน 7.00 5.00
* * * ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง
* * * มีบริการขนส่ง ค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง

เงื่อนไข

1. ราคาไม่รวมค่าขนส่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง และจำนวนที่สั่งซื้อ

ค่าขนส่งมาตรฐานคือ 1 บาทต่อก้อน สำหรับจำนวนสั่งซื้อตั้งแต่ 1,200 ก้อนเป็นต้นไป และระยะทางที่ไปส่งไม่เกิน 200 กิโลเมตรนับจากสถานที่ตั้งของฟาร์มใน จ. สุพรรณบุรี

ในกรณีอื่นๆ ทาง ifarm จะแจ้งค่าขนส่งที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้งค่ะ

2. หากต้องการได้ราคาส่ง (Wholesale Price) ต้องสั่งอย่างน้อย 5,000 ก้อนขึ้นไป โดยสามารถคละก้อนเห็ดได้หลายชนิด)

3. การชำระค่าก้อนเห็ด

3.1 ค่ามัดจำ : 2.5 บาท/ก้อน และทาง ifarm ขออนุญาตจัดเตรียมการผลิตให้เฉพาะท่านที่โอนค่ามัดจำเรียบร้อยเท่านั้น

3.2 ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนส่งสินค้า 2 วัน

4. กำหนดส่งของ (Delivery Date) : ประมาณ 45-60 วัน นับจากวันที่ได้รับค่ามัดจำเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาส่งอาจเร็วหรือช้ากว่าที่กำหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ifarm ขอกำหนดวันส่งที่แน่นอนตามวันที่เชื้อเดินเต็มก้อน และพร้อมเปิดดอกเท่านั้น

มั่นใจกับก้อนเชื้อเห็ดตราไอฟาร์ม (ifarm)

1. ทำจากเชื้อบริสุทธิ์คุณภาพสูงที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดจาก ม. เกษตรฯ

2. ผลิตในระบบอีแวป (EVAP) ทำให้เชื้อเดินเต็ม สม่ำเสมอ เดินเต็มพร้อมกันทุกด้าน ทำให้ได้ดอกเห็ดที่มีคุณภาพและผลผลิตสูง

3.เชื้อเดินเต็ม พร้อมเปิดดอกทันที

4. ผลิตได้น้ำหนักมาตรฐานทุกก้อน

5. ifarm.in.th ไม่มีนโยบายรับซื้อก้อนเห็ดจากที่อื่นมาขาย เราจัดจำหน่ายเฉพาะก้อนเห็ดตรา ifarm ของเราเอง ทำให้ก้อนเห็ดทุกก้อนมีคุณภาพเดียวกัน

ก่อนตัดสินใจ

1. สำหรับนักเพาะเห็ดมือใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อก้อนเชื้อเห็ด ตรวจสอบและคำนวนราคาให้แน่ใจว่าท่านสามารถทำกำไรได้จากเห็ดที่จะเพาะ เช่น การเลือกเพาะเห็ดที่มีราคาตลาดสูงๆ อาจไม่ทำกำไรเสมอไป หากต้องเสียค่าขนส่งดอกเห็ดไกลๆ การเพาะเห็ดท้องถิ่นขายอาจจะได้กำไรมากกว่า

2. คุณภาพของดอกเห็ดมิได้อยุ่ที่คุณภาพของก้อนเห็ดเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ความชื้น อุณหภูมิ อากาศของโรงเรือน การดูแลรักษาด้านต่างๆ หากท่านยังไม่มีความชำนาญ ทาง ifarm.in.th แนะนำให้ท่านทดลองทำในจำนวนน้อยๆไปก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

cubes