ธรรมชาติสร้างอัจฉริยะ

ธรรมชาติสร้างอัจฉริยะ

งานวิจัยหลายชิ้นมีข้อสรุปตรงกัน ว่า การหล่อหลอมเด็กให้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งสติปัญญา และวุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ภายในห้องเรียนอย่างเดียวไม่เพียงพอ

อัจฉริยะภาพเกิดจากการใช้สมอง ทั้งซ้ายและขวา เด็กๆ จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน และพัฒนาการใช้สมองทั้ง 2 ข้างไปพร้อมๆ กัน

ลองมาดูความแตกต่างในการทำงานของ สมองทั้ง 2 ข้างกันครับ

สมองซีกซ้าย
สมองซีกขวา
• คิดเป็นคำพูด
• เน้นประเด็นย่อย มุ่งรายละเอียด
• อิงข้อมูล
• กลัวที่จะเสี่ยง
• มองย้อนอดีต
• จินตนาการเป็นภาพ
• คิดทั้งระบบ มองภาพใหญ่
• คิดนอกกรอบ
• กล้าทำในสิ่งที่ได้คำนวนแล้ว
• คิดไปข้างหน้า


การเรียนการสอนในห้องเรียนโดย ทั่วไป มีจุดอ่อน มุ่งเน้นให้เด็กใช้สมองซ้ายเพียงด้านเดียว ยึดติดกับการท่องจำ คิดและทำอยู่ภายใต้กรอบ เด็กๆ จึงขาด "จินตนาการ (Imagination)

จินตนาการ คือต้นทางของ "ความเก่งของเด็ก" จินตนาการ ก่อให้เกิด Creativity เมื่อสร้างสรรค์ได้ ก็สามารถจะสร้างตัวเองให้มีความโดดเด่น และแตกต่าง

Imagination และ Creativity จึงเป็นส่วนผสมที่สำคัญ โดยเฉพาะยุค Creative Economy ที่ความคิดสร้างสรรค์ สำคัญมากกว่าเงินทุน

คุณพ่อคุณแม่ คงจะเห็นแล้วว่าสมองขวาสำคัญอย่างไร การจะคิดการใหญ่ใดๆต้องเริ่มด้วยสมองขวา จำสูตรนี้ไว้เลยครับ "ขวานำ ซ้ายตาม"

หากต้องการพัฒนาสมองซีกขวาของลูกๆ คุณพ่อคุณแม่ต้องต้องดึงลูกๆสู่โลกกว้าง ธรรมชาติจึงเปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่

การให้เด็กๆได้สัมผัส วิถีแห่งธรรมชาติ เด็กจะได้เรียนรู้จาก "ความจริง" ของสรรพสิ่งในธรรมชาติ มากกว่า "ความรู้" จากห้องเรียน

ตัวอย่างกิจกรรม
• การท่องป่า
• การปลูกต้นไม้
• การได้โอกาสทำนาทำสวน
• การท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ธรรมชาติ
• การวาดรูปในสวน
• การดูนก
• การได้โอกาสได้ย่ำดินย่ำทรายในเวลาเช้าๆ
• การช่วยพ่อแม่ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเกิด ความสนุกสนาน ยังจะช่วยให้เด็กค่อยๆซึมซับการคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เห็นถึงการพึงพาซึ่งกันและกันของสรรพสิ่ง การขาด หรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะส่งผลกระทบอีกซึ่งหนึ่ง เด็กจะไม่คิดแยกส่วน จะมองเห็นภาพกว้าง
.

เด็กที่เห็นภาพกว้าง จะรู้จักหาวิธีคิดได้หลากหลายมิติ สามารถพลิกแพลงเอาชนะสถานการณ์ในเชิงสร้างสรรค์ได้ดีกว่าเด็กที่คิดแยกส่วน มองเป็นจุดๆ

เด็กเหล่านี้จึงได้เปรียบ เอาตัวรอดได้ในสนามการแข่งขันจริงของชีวิต

และ ที่สำคัญธรรมชาติจะ เป็นตัวกรองให้เด็กเป็นคนอ่อนโยน ไม่รัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่เห็นว่าใครด้อยกว่าใคร เรียกว่า "เก่งแบบมีคุณธรรม"

และหากวันใดที่เด็กเหล่านี้ล้ม ลง เจอกับความเจ็บปวดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิต เค้าจะ LIVE & LEARN หาหนทางกลับมายืนได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง

.........

การให้ที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อและคุณแม่ ที่เหนือกว่าสิ่งใดๆทั้งปวง ก็คือ การให้ลูกๆ "คิดเป็น"

การ หล่อหลอมตั้งแต่เล็กๆ เด็กจะได้รับแนวคิดการคิดเป็นระบบ และคิดอย่างสร้างสรรค์ ติดตัวไปจนโต นำไปใช้ในการทำธุรกิจ ในการบริหารประเทศ

.....ถึงเวลานั้นเราจะเห็น สังคมที่น่าอยู่ มีความสุขมากกว่าในปัจจุบัน...

CREDIT :-
Article Credit : อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ (ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหาร ifarm) - find more

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE

เครื่องผสมขี้ เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black