คิดทั้งระบบ system thinking

คิดทั้งระบบ | SYSTEM THINKING
คิดว่าหลายท่านคงมีความคิดเดียวกัน หากเปรียบเทียบกับชาติอื่นๆ เด็กไทยเก่งไม่แพ้ใคร

แต่ละปีเด็ก ไทยกวาดเหรียญโอลิมปิกวิชการเป็นว่าเล่น ถ้านับการแต่เหรียญรางวัล ไทยเราควรจะเป็นประเทศที่เป็นเลิศด้านต่างๆ อันดับต้นๆ ของโลก เราน่าจะไปไกลกว่าอีกหลายประเทศ

แต่ตระกะความเก่งด้านวิชาการเฉพาะด้าน กับความสำเร็จในชีวิตจริง ไม่ได้ไปด้วยกันเสมอ

คนไทยมักจะเก่งกว่าเด็กชาติ อื่นตอนเด็กๆ และเก่งเฉพาะส่วนบุคคล ร่วมกันเป็นทีมเมื่อไรก็มักจะไปไม่ค่อยรอด

แน่นอนว่าปัญหานี้มีหลาก หลายสาเหตุ แต่ที่เห็นเด่นชัดก็คือ ตอนเด็กๆ เรา (รวมถึงตัวผมด้วย) ไม่ได้ถูกฝึกหัดให้มองภาพใหญ่ และคิดทั้งระบบ

ระบบการศึกษาที่เน้น แต่การท่องจำ เราถูกสอนให้มองแต่ต้นไม้ ....แต่มองไม่เห็นป่าทั้งป่า

ผลกระทบที่ตามมา

เมื่อไม่มอง ทั้งระบบ ทำให้ขาดทักษะการ มองภาพลักษณะ Helicopter Shot หรือ Bird's Eye View จะทำให้ไม่เห็นภาพจากมุมกว้าง การจะคิดแก้ไขปัญหา หรือจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ จึงไม่สามารถทำได้ดีเท่าคนอื่น

Keyword สำคัญก็คือ การคิดทั้งระบบ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า System Thinking

ต้องทำความเข้าใจก่อนครับ System Thinking (การคิดทั้งระบบ) ต่างจาก Systematic Thinking (การคิดอย่างเป็นระบบ) นะครับ

Systematic Thinking เป็นแค่กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ เป็นลำดับ หนักไปในการใช้สมองซีกซ้าย

ส่วน System Thinking คือการมองภาพใหญ่ คิดทั้งระบบ คิดเป็นวงกลม เห็นการเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบ อันนี้ใช้สมองซีกขวาทำงาน

หากใช้ สูตรที่ผมเคยให้ไว้ "ขวานำ ซ้ายตาม" System Thinking ต้องมาก่อน Systematic Thinking

คิดภาพใหญ่ ก่อนแล้วค่อยลงรายละเอียด กลับหัวกลับหางไม่ได้

หลักการนี้ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิต เพราะทุกอย่างล้วนเป็น "ระบบ" ทั้งหมด

ธรรมชาติ ก็คือระบบ จักรวาล ก็คือระบบ

ธุรกิจ สังคม ครอบครัว บริษัท ทั้งหมดล้วนคือ "ระบบ"

เมื่อพูดถึง "ระบบ" สิ่งที่เราต้องตระหนัก ก็คือ ทุกระบบจะมีองค์ประกอบที่ "เชื่อมโยง" และอยู่รวมกันอย่าง "สมดุล" การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง จะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังองค์ประกอบที่เหลือ

หากเราแก้ไขปัญหาใดๆ ที่ใช้แนวคิดแบบแยกส่วน นอกจากอาจจะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ได้แล้ว เราอาจแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด

ระดับของปัญหาอาจจะรุนแรงขึ้นอีก เหมือนกับที่คนระดับรัฐมนตรีบ้านเรา คิดแต่เรื่องการตัดถนน มากกว่าผลกระทบของระบบทั้งหมดของธรรมชาติของเขาใหญ่ตัวอย่างของ System Thinkingจะขอยกตัวอย่างให้เห็นผลดีของการมองภาพใหญ่ คิดแบบองค์รวม

• Green Living Camp

คุณยุทธ คนหนุ่มรุ่นใหม่ที่ผันตัวเองจากนักธุรกิจในทุนนิยมมาเป็นเกษตรกร สร้าง Green Living Camp ปลูกข้าว ปลูกผักแบบ Organic

นาข้าวของคุณยุทธและ ชาวนาทั่วไป ไม่ได้มีความแตกต่างในกรรมวิธีมากนัก สิ่งที่ที่แตกต่างคือ "วิธีการคิด"

หาก เรามีโอกาสผ่านนาข้าว เราจะเห็นนาข้าวโดยทั่วไป จะเลียนเตียน ไม่มีต้นไม้ ไม่มีวัชพืชบนคันนา หรือในนาให้เห็นเลย เรียกว่ามองลงไปจะเห็นนาข้าวเขียวขจีไกลสุดลูกหูลูกตา

แต่นาของคุณยุทธเป็นอีกภาพหนึ่ง มีต้นหญ้าแซมเต็มไปหมด

รู้ไหมครับว่ามีหญ้ากับ ไม่มีหญ้าแตกต่างกันตรงไหน

ไม่มีหญ้า ขายข้าวได้ตันละไม่กี่พันบาท แต่ของ Green Living Camp ได้หมื่นกว่าบาทต่อตัน

นอกจากราคาจะดี กำไรต่อหน่วยก็สูงกว่าเยอะเพราะไม่ต้องเสียค่าปุ๋ยเคมีใดๆเลย

ความแตกต่างตรงนี้เกิดจากหญ้า เชื่อหรือไม่ครับ

คุณยุทธเล่าให้ผมฟังว่า เค้าพยายามมองทุกอย่างเป็นธรรมชาติ ธรรมชาติคือการเกื้อกูลกันอย่างสมดุล หญ้าก็คือตัวสร้าง "สมดุล" หญ้าเป็นตัวหรอกล่อ ดึงจุดสนใจของแมลง และศัตรูพืชอื่นให้ไปที่เกสร และดอกของหญ้า

ข้าวก็ไม่เสียหาย เพราะไม่ถูกแมลงรบกวน

เมื่อไม่ถูกรบกวนจากแมลง ก็ไม่ไม่ความจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลง

เห็นไหมครับ แค่คิดต่างกันนิดเดียว ผลประโยชน์ที่ได้รับต่างกันมหาศาล

• เขาค้อทะเลภู

คุณสนธิ์ ชมดี ให้สัมภาษณ์ผมว่า ตอนที่สร้าง "เขาค้อทะเลภู" ใหม่ๆ สิ่งแรกที่ทำคือ "กำจัดหญ้าคา"

ในฐานะที่เรียนมาทางเคมี ประกอบความรู้ที่ได้จากบริษัทขายยาฆ่าหญ้า ขณะนั้นคุณสนธิ์คิดว่าน้ำยาเคมีจะสามารถกำจัดหญ้าได้สบายๆ

แต่ปรากฎว่าแต่ยิ่งฆ่า ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ก็ยิ่งหมดเงิน คุณสนธิ์ยอมรับว่า "ความรู้" ที่ร่ำเรียนมาเอาชนะต้นไม้เล็กๆอย่าง "ต้นหญ้า" ไม่ได้

วันหนึ่งขณะที่กำลังสับสน คิดจะล้มเลิกความตั้งใจ ก็มีโอกาสไปเดินในป่า สังเกตเห็นว่าทำไมใต้ต้นไม้ใหญ่ ถึงไม่มีหญ้าขึ้นอยู่เลย

จุดนี้ทำให้คุณสนธิ์คิดขึ้นมาได้ว่า วิธีการคิดแบบเดิม เป็นการคิดแยกส่วน ไม่ได้มอง "ความสมดุล" ของระบบ ทำให้เกิดความผิดพลาด

เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ ก็เกิดร่มเงา หญ้าไม่มีแดด ก็ไม่โต

แทนที่จะใช้ยาฆ่าหญ้า ก็เปลี่ยนเป็นปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาคลุมแทน

จากวันนั้นถึงวันนี้ เขาค้อทะเลภูเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ กำเนิดธุรกิจที่เกิดจากสมการ "พลังความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ" และ "ภูมิปัญญาของไทย"

หากยังคิดแบบ แบ่งส่วน เขาค้อทะเลภู คงไม่ใช่แบรนด์ที่หลายคนรู้จักเช่นทุกวันนี้

สอนเด็กให้มองภาพใหญ่ คิดทั้งระบบ

ดังนั้นหากเราต้องการให้ลูกหลานของเรา เป็นคนเก่ง เป็นคนที่ประสบความสำเร็จใน "ชีวิตจริง" ไม่ใช่แค่ในห้องเรียน เราต้องฝึกให้เขาใช้สมองซีกขวา หัดให้มองภาพใหญ่ คิดให้เป็นวงกลมให้ได้

วิธีการที่ง่ายที่สุด ก็คือเอา "ธรรมชาติ" เป็นตัวสอนเขา เพราะธรรมชาติก็คือ "ระบบที่สมบูรณ์" ที่สุด

ชี้ ให้เห็นระบบการทำงานของธรรมชาติ ที่ทำงานกันอย่างเกื้อกูล และในเชิงของคุณค่าทุกหน่วยในระบบมีความสำคัญเท่ากันหมด ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

ต้นไม้ใหญ่จะแข็งแรงได้ ต้องมีต้นไม้เล็กปกคลุม ต้นเล็กก็อยู่ไม่ได้ หากไม่มีต้นใหญ่

เมื่อต้นไม้อุดมสมบูรณ์ สัตว์ต่างๆ ก็เข้ามาพึงพิง สัตว์จะตัวช่วยในการขยายพันธุ์ของต้นไม้

หมุนเป็นวงกลม ไม่มีที่สิ้นสุด

เด็กที่เห็นภาพใหญ่เป็น จะเก่งกว่าเด็กที่สอนให้คิดเป็นส่วนๆ โตขึ้นมา ก็มีทักษะในการทำงาน ทำธุรกิจได้ดีกว่าคนอื่น

และที่สำคัญเด็กจะโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ เพราะเขารู้ว่า ไม่ว่าสิ่งเล็ก หรือใหญ่ล้วนแต่มีความสำคัญเท่ากัน

เด็กพวกนี้จะไม่ดูถูกคนที่ด้อยกว่า ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น รู้จักการให้อภัย ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำงานเป็นทีม

เรียกว่า "ทั้งเก่ง ทั้งดี"

CREDIT :-

Article Credit : อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ (ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหาร ifarm) - find more

 

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE

เครื่องผสมขี้ เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

.
.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black