i ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

booknow_intel

i ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

online_booking_intel

i ระบบช่วยเตือน

training_alert

 


21-22-23 ม.ค 2554

(เลื่อนจากกำหนดเดิมเนื่องจากเส้นทางการเดินทางมีปัญหาอุทกภัยคะ)


จัดโดย
บริษัท ไอวิสดอม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
12/97 หมู่ 2 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
10140
โทร 081 555 1297
โทรสาร 02 818 251

Intelligent Living Camp


นำการฝึกโดย อ. สนธิ์ ชมดี และทีมงาน [ บทความเกี่ยวกับ อ. สนธิ์ | VDO สัมภาษณ์ ]

* * รายละเอียดกิจกรรมดูได้ที่แท็บที่ 2 คะ * *

Intelligent Living Camp คือ "จุดเรี่มต้น หรือก้าวแรก" แห่งการค้นหา และเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในลักษณะองค์รวม (Holistic Life) เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต และความคิดให้เข้าสู่ "ความสมดุล" ทั้งด้านร่างกาย (Physical Wellness) จิตใจ (Mind Wellness) และจิตวิญญาณ (Spiritual Wellness) ด้วยแนวทางธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า "ธรรมชาติบำบัด"

intelligent_camp_01

ในยุคแห่ง Speedy Economy ผู้คนจำนวนมากถูกแรงเหวี่ยงจากกระแสสังคม สภาพสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันแก่งแย่ง กดดันทำให้ชีวิตมีแต่ความเร่งรีบ และถูกผลักดันให้วิ่งตามและตอบสนองแรงเหวี่ยงจากภายนอกอย่างไร้จุดหมายที่แท้จริงในชีวิต ขาดซึ่งความสงบภายใน (Inner Peace) และความสุขที่แท้จริง

การขาด "ความระมัดระวัง" และ "คุ้นชิน" กับวิถีแห่งความไม่ถูกต้อง แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย เช่น การดื่มน้ำที่ไม่ถูกต้อง การรับประทานอาหารที่เป็นพิษ  การใช้ยาตามแนวทางแพทย์ตะวันตก การพักผ่อนไม่เป็นเวลา หรือแม้แต่การทำงานภายใต้แรงกดดันอยู่ตลอดเวลา ยิ่งซ้ำเติม ทำให้ร่างกาย และจิตใจอยู่ในสภาพถูกบั่นทอนไปที่ละเล็กละน้อย

ความผิดปกติในระบบการทำงานของร่างกาย และจิตใจสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นจุดกำเนิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่หลายครั้งการแพทย์สมัยใหม่ไม่สามารถหาสาเหตุได้

ด้วยเหตุนี้การดูแลร่างกาย และจิตใจแบบองค์รวมให้เกิดความ "สมดุล" ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่แปรปรวนจึงเป็นเรื่องจำเป็น และเป็นเรื่องที่ทันสมัยที่สุด

เมื่อร่างกาย และจิตใจ อยู่ในภาวะแห่งความสมดุล จะก่อให้เกิดความสุขและความสงบภายใน (Inner Peace & Happiness) ร่างกายจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สมองจะมีความเฉียบแหลม ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ (New Creative Ideas) ทำให้การใช้ชีวิต ทั้งในมิติด้านการเรียน การทำงาน หรือการทำธุรกิจประสบความสำเร็จ

Intelligent Living Camp จึงเป็นการ "ให้เวลาอันมีค่า" ในการสำรวจชีวิตของตนเอง ในการค้นหาแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็น "ของขวัญที่ล่ำค่า" ที่สุดให้กับตัวเอง และคนรอบข้าง

ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเอง ???

 Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

 

จุดประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติการดำเนินชีวิตโดยเน้นการอยู่รวมกับธรรมชาติอย่างสมดุล ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การดูแลสุขภาพกายและใจแบบองค์รวมด้วยธรรมชาติ (Natural Total Health Care) เน้นเชิงปฏิบัติ และวิธีที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปฝึกปฎิบัติเองได้

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขแบบสมดุลทั้งกาย (Physical Wellness) จิตใจ (Mind Wellness) และจิตวิญญาณ (Spiritual Wellness) 

.
ifarm_privilege_banner
get-ready
gallery
ร้านค้าออนไลน์ ifarm
location
customer_care_center

iWisdom Corporation Limited
© 2010 ifarm.in.th All Rights Reserved
12/97 Moo 2 Rajburana | Bangkok | Thailand