.
.
.

การเดินทาง : Intelligent Living Camp


เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Intelligent Living Camp ทางบริษัท ไอวิสดอมฯ มีบริการรับส่ง กรุงเทพฯ-เขาค้อทะเลภู ด้วยรถปรับอากาศชั้น 1

โดยท่านสามารถมาขึ้นรถที่ร้านไทยสบาย บาย เขาค้อทะเลภู [ รายละเอียดตามแผนที่ ]

กำหนดการ

ลงทะเบียนและเช็คชื่อ : 05.30
ออกเดินทาง : 06.00 ตรง

ระหว่างการเดินทาง จะมีบริการอาหารเช้า และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ท่านสามารถศึกษาแผนที่ของเขาค้อทะเลภูได้ที่นีคะ [ แผนที่เขาค้อทะเลภู ]

หมายเหตุ : ทางบริษัท ไอวิสดอมฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางไปเองด้วยรถส่วนตัว ทางบริษัทฯ ไม่สามารถให้ส่วนลดใดๆได้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างรถโดยสารเท่านั้น ทางบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกในจุดนี้ด้วยคะ