• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01


how

.... ....


why

.... ....


who

.
.
online_booking_now
Want to join the training ? Please register here.
เชิญจองอบรมการปลูกผักสวนครัว ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ หรือ โทร 081-555-1297 - สิทธิพิเศษสมาชิก

.

 

 

ศูนย์เรียนรู้ ifarm จัดอบรม "ปลูกผักสวนครัวไร้สาร" ชนิดต่างๆ  ณ. ศูนย์เรียนรู้ ifarm @ ฟาร์มผักครบวงจรลุงเครา อ. ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เข้มข้นทั้งภาคปฏิบัติ (ที่แปลงจริง) และทฤษฎี เน้นเทคนิคการปลูกผักที่สามารถนำไปปฎิบัติได้ทั้งแปลงผักจริง และ แปลงผักเล็กๆ (city farm) ในสวนหลังบ้าน หรือแปลงผักในพื้นที่จำกัด เช่น คอนโด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮาส์

พิเศษ สอนการทำสมุนไพรไล่แมลง เชื้อราไตรโคเดอร์มา การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน + การปลูกมะนาวนอกฤดู

ค่าลงทะเบียน : เพียง 2,000 บาท ต่อท่าน (รวมค่าอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์การเรียน และรับชุดปลูกผักกลับบ้าน 1.ภาชนะปลูก และผัก 3 ชนิด คะน้า พริก ผักบุ้ง ปุ๋ยไส้เดือน)

กำหนดวัน : วันที่ 22 มิ.ย. 2556 (เวลา 09.00-16.00)

หัวข้ออบรมปลูกผัก veggie growing

1. เรียนรู้องค์ประกอบของดิน ความสำคัญของธาตุอาหารในดินต่อการปลูกผักสวนครัว

2. เรียนรู้วงจรชีวิตของผักสวนครัวแต่ละชนิด

3. เทคนิคและขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวแบบแปลงใหญ่

• เรียนรู้การเตรียมแปลง และการเตรียมดิน เพื่อการปลูกผักสวนครัว
• เรียนรู้การใช้ปุ๋ยไส้เดือนดินกับผักแต่ละชนิด
• เรียนรู้การคัดเลือกพันธุ์ และการเตรียมเมล็ดพันธุ์
• เรียนรู้การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง และการหว่านและถอนแยก
• เรียนรู้การบำรุงและรักษาผักสวนครัว อาทิ การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การควบคุมและปรับสภาพแวดล้อม
• เรียนรู้การป้องกันแมลงและโรคศัตรูผัก

• เรียนรู้การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา (Pre-harvest & Post-harvest) ผักแต่ละชนิด

4.
เทคนิคและขั้นตอนการปลูกผักสวนครัวเชิงแบบ city farm (พื้นที่จำกัด)

• เรียนรู้การเตรียมดินและการเตรียมภาขนะปลูกต่างๆ อาทิ การปลูกผักในกระบะ การปลูกผักในกระสอบ และอื่นๆ
• เรียนรู้การใช้ปุ๋ยไส้เดือนดินให้เหมาะสมกับชนิดของผักและชนิดของภาชนะปลูก
• เรียนรู้การคัดเลือกพันธุ์ และการเตรียมเมล็ดพันธุ์
• เรียนรู้การปลูกด้วยการเพาะต้นกล้า
• เรียนรู้เทคนิคการย้ายต้นกล้าลงภาชนะปลูก
• เรียนรู้การบำรุงและรักษาผักสวนครัวแบบ City Farm อาทิ การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การควบคุมและปรับสภาพแวดล้อม

• เรียนรู้การป้องกันแมลงและโรคศัตรูผัก
• เรียนรู้การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา (Pre-harvest & Post-harvest) ผักแต่ละชนิด


5. การทำปุ๋ย และสมุนไพรไล่แมลง

• เรียนรู้การทำสมุนไพรไล่แมลงแบบง่ายๆ
• เรียนรู้การเชื้อราไตรโคเดอร์มาแบบง่ายๆ
• เรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพแบบง่ายๆ

6. เรียนรู้การปลูกมะนาวนอกฤดูกาลขั้นพื้นฐาน

• เรียนรู้การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงซีเมนต์เบื้องต้น

 


Info

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมการปลูกผักสวนครัวแบบแปลงจริงและ city farm

 

Info
Info

แผนที่สถานที่จัดอบรมการปลูกผักสวนครัว ณ. ศูนย์เรียนรู้ ifarm @ ฟาร์มผักครบวงจรลุงเครา

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมปลูกผักและหลักสูตรอื่นๆของศูนย์เรียนรู้ ifarm

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


mini_icon_seminar_page_01
.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรการปลูกผักสวนครัว ได้ที่นี้คะ

 เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าอบรมหลักสูตรการปลูกผัก ผ่านระบบออนไลน์ได้

 เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่จัดอบรมการปลูกผัก ได้ที่นี่ค่ะ

 

mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04
.

.
.
LIKE & COMMENT


  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black