• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01

กลับหน้าหลักอบรมปลูกผักสวนครัว

.

 


หลักสูตรการอบรมปลูกผักสวนครัวจัดโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm มีลักษณะเฉพาะตัวดังนี้คือ

1. เป็นหลักสูตรที่สอนการปลูกผักทั้งแบบเชิงการค้า (ในแปลงจริง) และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เน้นให้ผู้ที่มีพื้นที่จำกัดสามารถปลูกผักต่างๆไว้ทานเองได้

2. สถานที่จัดอบรม เป็นฟาร์มผักที่มีประสบการณ์ยาวนานและได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชน ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริงจากแปลงผักจริง ซึ่งจะให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. หลักสูตรเน้นให้ผู้เข้าอบรม "ทุกคน" ได้ฝึกปฏิบัติจริง

4. สามารถกลับมาเรียนทบทวนในครั้งต่อๆไปได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (ยกเว้นค่าอาหาร 300 บาท)

5. หลักสูตรมีสอนเรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพ การทำสมุนไพรไล่แมลง รวมทั้งการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทำให้ผู้เข้าอบรมได้องค์รู้ที่หลากหลาย และจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และพิเศษ สอนการปลูกมะนาวนอกฤดู

6. แจกเนื้อหาการอบรม (Powerpoint) ในรูปแบบ ebook ให้หลังการอบรมฟรี

7. ผู้เข้าอบรมจะได้รับเมล็ดพันธุ์ผัก และอุปกรณ์ปลูกไปทดลองฟรี

8. ราคาค่าลงทะเบียนรวมอาหาร 1 มื้อ  และ coffee break 2 ครั้งแล้ว

9. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่จัดโดย ifarm มาแล้ว

10. มีแจกประกาศนียบัตร

11. ในกรณีที่มีปัญหาสามารถกลับเข้าไปปรึกษาหารือที่ฟาร์มได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายInfo

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมการปลูกผักสวนครัวแบบแปลงจริงและ city farm

 

Info
Info

แผนที่สถานที่จัดอบรมการปลูกผักสวนครัว ณ. ศูนย์เรียนรู้ ifarm @ ฟาร์มผักครบวงจรลุงเครา

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมปลูกผักและหลักสูตรอื่นๆของศูนย์เรียนรู้ ifarm

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


mini_icon_seminar_page_01
.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรการปลูกผักสวนครัว ได้ที่นี้คะ

 เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าอบรมหลักสูตรการปลูกผัก ผ่านระบบออนไลน์ได้

 เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่จัดอบรมการปลูกผัก ได้ที่นี่ค่ะ

 

mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04
.

.
.
LIKE & COMMENT


  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black