การตลาดออนไลน์

ช่องทางออนไลน์ | Go Online
ด้วยสภาพสังคมในยุคดิจิตัลเช่นในปัจจุบัน ออนไลน์ถือเป็นช่องทางการตลาดที่ทรงพลังและทวีความสำคัญเชิงกลยุทธ์มากขึ้นทุกวัน

สำคัญถึงขนาดที่ว่าองค์กรใดที่มองข้ามการตลาดบนอินเตอร์เน็ต องค์กรนั้นกำลังพลาด "โอกาสทางการตลาด" ไปอย่างน่าเสียดาย และที่ร้ายไปกว่านั้น เป็นการเปิดโอกาสให้คู่แข่งแบ่งเค็กก้อนโตกันจนพุงกาง

การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) จึงเกิดจากสมการที่ผสมผสานระหว่างการตลาดแบบดังเดิม (Traditional Marketing) เช่น และการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) เข้าด้วยกัน

Modern Marketing = Traditonal Marketing + Online Marketing

ความลงตัวของสมการดังกล่าวขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ และกลยุทธ์ของแต่ละองค์กร
บางธุรกิจให้น้ำหนักการตลาดแบบดังเดิมเป็นหลัก คือ 80-90% ที่เหลือเสริมด้วยการตลาดออนไลน์ ขณะที่ธุรกิจบางประเภทกลับหัวกลับหาง คือทิ้งน้ำหนักไปทีช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ

อย่าง ifarm หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของ iWisdom ก็อิงกับ Online Marketing แทบจะเต็ม 100%

ธุรกิจสีเขียว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกับการเกษตร ไม่ว่าจะทำฟาร์มเห็ด ฟาร์มไส้เดือน ปลูกผัก สวนกล้วยไม้ ร้านต้นไม้ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร้านอาหารออแกนิกหรืออื่นๆ ก็หนีไม่พ้นแรงผลักที่บีบครั้นล้อมด้านจาก พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้คนในยุค Speed of Economy

ถามว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น

ปัจจุบัน วิถีชีวิต หรือ Lifestyle ของคนเราเปลี่ยนไปมาก คนในเมืองใหญ่ๆ สามารถเข้าถึง (Accessibility) อินเตอร์เน็ตได้ง่าย เพราะเทคโนโลยี่มีราคาถูกลง

Mobile Technology เช่นมือถือจะเป็นตัวกระตุ้นให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างก้าวกระโดด

ในแต่ละวัน คนเราใช้เวลาในการท่อง Cyber Space มากขึ้น

Social Media Platform ต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn หรือ Flickr ทำให้ผู้คนจำนวนมากที่มีความต้องการคล้ายๆกัน มีรสนิยมคล้ายๆกัน ร่วมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อน เกิดเป็น Segmentation ที่ไม่ได้ใช้อายุ เพศ อาชีพ ที่อยู่ (Location) หรือรายได้เป็นตัวแบ่ง

สิ่งแรกที่ทำในการ เลือกซื้อสินค้าคือการสืบค้นช้อมูลใน Search Engine (Google, Yahoo, Bing เป็นต้น) ทำการเปรียบเทียบราคา คุณภาพ ไล่อ่าน Product Review พูดคุยกับสมาชิกใน Online Social Group ต่างๆเพื่อดูความคิดเห็นของคนอื่นๆที่เคยใช้สินค้าบริการแล้ว

ความคิดเห็น หรือคำแนะนำจากเพื่อนใน Social Group มีพลังและอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเหนือกว่าสิ่งที่ได้เห็นได้ ยินจากโฆษณาของเจ้าของสินค้า

การตลาดออนไลน์จึงเป็นการฝังตัวในโลกออนไลน์เพื่อให้เรามีโอกาสได้เข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นเป้าหมายอีกช่องทางหนึ่ง

Online Presence ผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media Platform ต่างๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

อย่างน้อยที่สุดเราควรจะมีเว็บไซต์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการตลาดออนไลน์ไว้ใช้ครับ

การตลาดออนไลน์ ถือเป็นการตลาดที่ใช้งบประมาณต่ำมาก ต้นทุนเฉลี่ยวิ่งเข้าใกล้ "ศูนย์" ไปทุกวัน เพราะมี Open Source Technology ให้เลือกใช้เต็มไปหมด
เช่น Joomla Drupal หรือ Wordpress ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆ ชนิดใครๆก็ทำได้

เครื่องมือการลาดออนไลน์ยังช่วยให้เราทำการตลาดแบบนันสตอป (Non-stop) หรือ 247 (24 ชม 7 วัน) ไม่เหมือนหน้าร้านที่ต้องปิดเป็นเวลา หรือหากจะเปิด 24 ชม. ก็ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ผมเคยเก็บสถิติดูพบว่ามีคนสั่งซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ ของ ifarm ช่วงเวลา 22.00-01.00 เกือบ 30% เลยครับ

สำหรับผมถือว่าตัวเลขนี้นัยยะสำคัญเชิงกลยุทธ์สูงที่เดียวครับ

ดังนั้นใครที่ไม่ดำเนินกลยุทธ์การตลาดใดๆผ่านช่องทางออนไลน์ เท่ากับกำลังให้แต้มต่อกับคู่แข่งครึ่งหนึ่งเลยที่เดียวครับ

สำหรับหลายคนที่ยังไม่ได้เริ่ม ถึงเวลาแล้วครับว่าจะ Go Online หรือ No Online


CREDIT :-

อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ (ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหาร ifarm) - find more

 

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้ เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300 ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60 ขวด
เครื่องอัดก้อน 2 หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8 หัว


บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปที่ออกแบบตามกลุ่มประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจฟาร์มเห็ด ธุรกิจออแกนิค

 

Info
Info

บริการออกแบบหน้าแฟนเพจ Facebook Fan Page เพื่อสร้าง Online Customer Engagement

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ การออกแบบเว็บไซต์ และ Social Media Marketing

 

Infoรับทำเว็บไซต์


รับออกแบบ facebook fan page


mini_icon_artical_page_03
.


เชิญแวะเยี่ยมชมสิืนค้าต่างๆ ณ.ร้านค้าออนไลน์ (Online Shop) ของ ifarm

 เชิญชมภาพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการตลาดและการตลาดออนไลน์ของ ifarm

 เชิญดาวน์โหลด ebook หรือเอกสารต่างๆทีเกี่ยวข้องกับ online marketing

 

mini_icon_member_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black