business_model_1

รูปแบบธุรกิจ : Business Model

ก่อนหน้านี้ผมได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ Business Model กันไปแล้ว

คราวนี้ลองมาเจาะลึกลงไปว่า Business Model คืออะไร และมีกรอบความคิด (Conceptual Framework) เป็นอย่างไร

Business Model หรือรูปแบบการทำธุรกิจ มีคำนิยามที่แตกต่าง และหลากหลายมุมมอง

แต่ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันในแนวคิดอย่างไร ทุกสำนักต่างมุ่งค้นหาคำตอบเดียวกันหมด คือ

"จะออกแบบรูปแบบการทำธุรกิจอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน"

น้ำหนักจึงอยู่ที่การคิดค้นหา "How" คือ จะทำธุรกิจอย่างไร มากกว่าจะขายสินค้าอะไร หรือ "What"

เนื่องจากในปัจจุบัน สินค้าเกือบทุกชนิดมีความแตกต่าง (Unique Differentiatation) ค่อนข้างน้อย การแข่งขันจึงมักนี้ไม่พ้นบทสรุปด้านราคา

กูรูด้านกลยุทธ์ต่างมีแนวคิดสอดคล้องกันว่าการมีรูปแบบธุรกิจที่ดีสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้ แม้ว่าสินค้าจะมีความคล้ายคลึงกันก็ตาม

ทั้งนี้เพราะ Business Model ที่แตกต่างกัน นำมาซึ่งแหล่งรายได้ และวิธีหารายได้ที่แตกต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่น มีฟาร์มเห็ด 2 ฟาร์ม ฟาร์มที่หนึ่งเพาะและจำหน่ายดอกเห็ดสดให้ตลาดส่ง (Wholesale Channel) ส่วนฟาร์มที่สอง เพาะเห็ดแบบเดียวกัน แต่นำไปทำเป็นส่วนประกอบในอาหารสุขภาพในร้านสไตล์ Farm to Folk (จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร)

สินค้าตั้งต้นหรือ "What" ของทั้ง 2 ฟาร์มก็คือเห็ด แต่ Value Proposition (คุณค่าที่นำส่งให้ลูกค้า) ไม่เหมือนกัน กลุ่มลูกค้าและวิธีการทำธุรกิจก็ต่างกัน แหล่งที่มาของรายได้ และระดับกำไร (และระดับของการลงทุน)จึงแตกต่างกัน

เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ ผมขอใช้ Business Model Conceptaul Framework ของ Alexander Osterwalder มาอธิบาย


ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า Business Model ทั้ง 9 ส่วนคืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไร

business model

1. Customer : กลุ่มลูกค้า
2. Value Proposition / VP : คุณค่าที่จะนำส่งให้ลูกค้า (สินค้าเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งใน VP)
3. Distribution Channel : ช่องทางในการนำส่ง Value Propositon
4. Customer Relation Management : การบริหารและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า
5. Revenue Model : วิธีการได้มาของรายได้
6. Cost Model : ต้นทุนทั้งหมดในการสร้างและนำส่ง Value Proposition ให้ลูกค้า
7. Core Capabilities : ความสามารถหลักที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้สามารถสร้าง Value Proposition ที่กำหนดไว้ให้มีได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
8. Partner Network : พันธมิตรธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนให้การสร้างและนำส่ง Value Proposition อย่างได้เปรียบเชิงการแข่งขันมากขึ้น
9. Value Configuration : การปรับเปลี่ยนหรือการบริหารกิจกรรมภายในองค์เพื่อให้การสร้าง Value Proposition ทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ต่อจากนั้น ผมขอให้ใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจ Powerpoint ด้านล่าง
อย่างละเอียด

วิธีการดูให้ชัดเจน : 1. คลิกที่ไอคอนเมนู ด้านล่างซ้ายมือ 2. คลิก View Fullscreen


จาก Powerpoint จะเห็นได้ชัดว่ารูปแบบธุรกิจของทั้ง 2 ฟาร์มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน

Business Model ของฟาร์มที่จำหน่ายดอกเห็ด จะมีรายได้จากการขายดอกเห็ดสดเพียงอย่างเดียว ขณะที่ Business Model ของร้านอาหารแบบ Farm to Table นำเสนอคุณค่าที่มากกว่า ไม่ใช่แค่ความสดอร่อยของเห็ด แต่รวมถึงสุขภาพที่ดี บริการที่เป็นกันเอง พร้อมทั้งมี Home Delivery Service ทำให้สามารถเรียกราคาได้สูงขึ้น และมีแหล่งที่มาของรายได้ที่หลากหลายกว่า

ภาพที่ผมทำขึ้นมาเป็นตัวอย่าง เป็นเพียงร่างคร่าวให้เห็นถึงความแตกต่างเท่านั้น หากจะนำไปใช้จริงจะต้องลงรายละเอียดเชิงกลยุทธ์มากกว่านี้

เช่น หากเรามีคู่แข่งที่เป็นแบบ Farm to Table เหมือนกัน เราจะทำอย่างไรให้ชนะคู่แข่งได้

จุดประสงค์ของการร่าง Business Model จะทำให้เราเห็นภาพใหญ่ (Big Picture) หรือ Helicopter View

คนที่สามารถมองเห็นและ "เข้าใจ" ภาพใหญ่ของแรงขับเคลื่อนทางธุรกิจมักเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ พราะจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่ได้เปรียบคู่แข่งอยู่เสมอ

หากเราดูภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่าสินค้า และบริการเป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆ ของ Value Proposition ก็พยายามปรับปรุงสินค้า และบริการให้มีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน

การแข่งขันจึงย้ายฐานจากการแข่งขันด้วยสินค้า มาเป็นการแข่งขันทั้ง Business Model

ด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากจะให้ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของฟาร์มให้ความสำคัญต่อการออกแบบรูปแบบธุรกิจกันให้มากขึ้น

Article Credit : อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ (ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหาร ifarm) - find more

 

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE

เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300   ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60   ขวด
เครื่องอัดก้อน 2   หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8   หัว

 


บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปที่ออกแบบตามกลุ่มประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจฟาร์มเห็ด ธุรกิจออแกนิค

 

Info
Info

บริการออกแบบหน้าแฟนเพจ Facebook Fan Page เพื่อสร้าง Online Customer Engagement

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ การออกแบบเว็บไซต์ และ Social Media Marketing

 

Infoรับทำเว็บไซต์


รับออกแบบ facebook fan page


mini_icon_artical_page_03
.


เชิญแวะเยี่ยมชมสิืนค้าต่างๆ ณ.ร้านค้าออนไลน์ (Online Shop) ของ ifarm

 เชิญชมภาพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการตลาดและการตลาดออนไลน์ของ ifarm

 เชิญดาวน์โหลด ebook หรือเอกสารต่างๆทีเกี่ยวข้องกับ online marketing

 

mini_icon_member_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black