การตลาดออนไลน์

เว็บไซต์ที่ดี

ต่อเนื่องจากเรื่อง "ออนไลน์ต้องมี 3 สิ่ง"

องค์ประกอบที่ 2 ก็คือ เว็บไซต์ (รวมทั้งเครื่องมือออนไลน์อื่นๆ เช่น Social Media)

ในโลก Digital Economy ไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไร หากเราไม่แสดงตัวตนของเราในโลกออนไลน์ (Online Channel) เราจะเสียโอกาสทางธุรกิจไปมหาศาลครับ
Green Business หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ หรือเกษตรยิ่งต้องมี เพราะสินค้าที่นำเสนอส่วนใหญ่เป็น Commodity ไม่มีความแตกต่างด้านสินค้ามากนัก

แต่การมีเว็บไซต์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ เว็บไซต์นั้นจะต้องมีประสิทธิภาพด้านการตลาดด้วย

มาดูกันว่าเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพด้านการตลาดควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง

1. มี Business Model ที่ชัดเจน และมีการกำหนดและนำเสนอคุณค่าที่จะส่งมอบ (Value Proposition) ที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลัก (Target Segments)

เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เราต้องเชื่อมโยง Value Proposition ที่คิดขึ้นมาไปสู่เว็บไซต์ หรือเครื่องมือออนไลน์อื่นๆให้ได้

2. การนำเสนอ (Presentation) ทั้งในเรื่องเนื้อหา กราฟฟิก รูปภาพ เสียง สีสัน และอื่นๆ ต้องสอดคล้องกับทิศทางการสร้างแบรนด์ของสินค้า และองค์กร

ผมเคยเห็นเห็ดยี่ห้อหนึ่งที่วางขายอยู่ในโลตัส ลงทุนทำ packaging ออกมาสวยงามและน่าซื้อมาก แต่พอไปดูที่เว็บไซต์ สีสันไปคนละทิศละทาง เนื้อหาเขียนออกมาเล่นๆ รูปสินค้า (เห็ด) ที่แสดงอยู่ในเว็บก็ไม่ตรงกับที่วางขายอยู่

Brand Image ดีๆที่เห็นจาก Packaging หายไปเยอะเลย


ดังนั้นต้องควบคุมการสื่อสาร ทั้ง Online และ Offline ให้ไปในทิศทางเดียวกัน

3. มีเนื้อหา (Content) ที่เป็นเอกลักษณ์ และตรงความต้องการของกลุ่มลูกค้า ในโลกการตลาดออนไลน์ ใครมี Content เป็นของตัวเองจะได้เปรียบ เพราะนอกจากจะดึงให้คนเข้าเว็บเพิ่มแล้ว ยังเป็นตัวกระจาย (share) ที่เยี่ยมยอดอีกด้วย

4. นอกจาก Unique Content แล้ว เนื้อหาต้องมีความทันสมัย เป็นข้อมูลใหม่ ทันต่อสถานการณ์

5. เว็บไซต์ต้องมีความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เราจะทำอย่างไรให้ลูกค้าเราไว้เนื้อเชื่อใจจนกระทั่งเกิดความวางใจที่จะซื้อสินค้าและบริการจากเรา

6. รูปแบบและโครงสร้างของเว็บมีความเป็นมิตรกับ Search Engine เช่น Google, MSN, Yahoo, Bing (วันหน้าผมจะเขียนเรื่องนี้โดยเฉพาะอีกครั้ง)

7. มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายและมีการตอบสนอง (Feedback & Response) ที่รวดเร็ว

เราลองเข้าไปดูเว็บเกษตรหลายแห่งเปิด Forum / Web Board ไว้ แต่พอลูกค้าเขามาถาม ไม่มีใครเข้าไปตอบเลย นอกจากไม่ได้ลูกค้าคนนั้นแล้ว คนที่เข้ามาเห็นที่หลังจะยิ่งรู้สึกไม่ดีเข้าไปใหญ่

8. ต้องเชื่อมโยงไปสู่ Social Media Platform ต่างๆ เช่น Facebook,Flickr, Youtube หรือ Twitter ได้

9. มีความพร้อมด้าน Technical เช่น

• การเข้าถึงข้อมูล (Access) ทำได้ง่าย การแสดงผลรวดเร็ว
• มีระบบเมนู (Menu / Navigation) ที่เข้าใจง่าย ภายใน 3 คลิก ลูกค้าต้องเจอสินค้าที่ต้องการซื้อ
• สามารถแสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอคอมพิวเตอร์
• หลีกเลี่ยงการใช้ Pop-up หรือ Floating Banner ลอยไปลอยมา เพราะจะสร้างความรำคาญให้คนใช้เว็บ
• หลีกเลี่ยงการใช้ Flash โดยไม่จำเป็น

จริงๆมีรายละเอียดมากกว่านี้ ในขั้นนี้เอาให้เห็นภาพก่อนว่าเว็บไซต์เป็นเรื่องจำเป็น และการสร้างเว็บไซต์ก็ไม่ใช่เรื่องทำให้เสร็จๆ ส่งๆไป

ต้องคิด ต้องวางแผน

การสร้างเว็บไซต์เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาด

ไม่ใช่โยนไปให้บริษัทออกแบบเว็บไซต์อย่างเดียว

CREDIT :-

อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ (ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหาร ifarm) - find more

 

.

MORE ARTICLES
 

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้ เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300 ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60 ขวด
เครื่องอัดก้อน 2 หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8 หัว


บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูปที่ออกแบบตามกลุ่มประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจฟาร์มเห็ด ธุรกิจออแกนิค

 

Info
Info

บริการออกแบบหน้าแฟนเพจ Facebook Fan Page เพื่อสร้าง Online Customer Engagement

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการตลาดออนไลน์ การออกแบบเว็บไซต์ และ Social Media Marketing

 

Infoรับทำเว็บไซต์


รับออกแบบ facebook fan page


mini_icon_artical_page_03
.


เชิญแวะเยี่ยมชมสิืนค้าต่างๆ ณ.ร้านค้าออนไลน์ (Online Shop) ของ ifarm

 เชิญชมภาพต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการตลาดและการตลาดออนไลน์ของ ifarm

 เชิญดาวน์โหลด ebook หรือเอกสารต่างๆทีเกี่ยวข้องกับ online marketing

 

mini_icon_member_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black