วัสดุเพาะเห็ด

วัสดุเพาะเห็ดในประเทศจีน

ประเทศจีนมีพื้นที่กว้างใหญ่ ดูเหมือนมีทรัพยากรมาก แต่จำนวนคนที่มากถึง 1,300 ล้านคนทำให้เฉลี่ยทรัพยากรต่อคนไม่มากนัก จีนจึงพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กั้นเขื่อนแม่น้ำโขงมากกว่า 17 เขื่อน เพื่อใช้น้ำและพลังงาน เลี้ยงแพะแกะเพื่อเก็บเล็มหญ้าเล็มเศษใบไม้ใบหญ้า เศษฟางในทุ่งนาและแปลงปลูกพืชอย่างหมดจดก่อให้เกิดผลผลิตเป็นเนื้อ นม หนัง ขน และปุ๋ยมูลสัตว์ การเพาะเห็ดนั้นเพื่อใช้ไม้และเศษพืชสร้างดอกเห็ดสำหรับกินเองและขายทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

ไทยเพาะเห็ดด้วยระบบถุงพลาสติก (นางรม นางฟ้า ภูฎาน เป๋าฮื้อ ขอนขาว กระด้าง โต่งฝน ตีนแรด หูหนู เห็ดหอม) โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เรายังละเลยการใช้หญ้า ฟาง เศษพืชต่าง ๆ มาย่อย สับ หมัก และใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา ไทยมีการนำเครื่องย่อยฟางและเศษพืช เช่น ไมยราบยักษ์ หญ้าก๋ง พง แขม มาสับบด แล้วหมัก ใช้แทนขี้เลื่อยเพาะเห็ดถุงได้ แต่การใช้ฟางเพาะเห็ดถุงยังน้อยอยู่ ยิ่งหญ้าต่าง ๆ แล้วคนไทยยังแทบไม่ได้นำมาใช้เพาะเห็ดเลย

ในขณะที่จีนนำมาใช้มากที่สุด ในจีนนั้นผู้เพาะเห็ดจะเกี่ยวหญ้าและวัชพืชต่าง ๆ มาหั่นเป็นท่อนสั้น หากยังไม่ใช้ก็ตากแห้งเก็บไว้ก่อน ถ้าจะใช้ก็นำมาพรมน้ำให้ชื้น สุมเป็นกอง อาจใช้มูลสัตว์กินหญ้าละลายน้ำรดลงบนกองจะเกิดการหมักย่อยเศษพืชให้นิ่มลง ใส่อาหารเสริมคลุกเคล้า ใส่ถุง นึ่งฆ่าเชื้อปล่อยให้เย็นแล้วเติมเชื้อเห็ดที่ต้องการลงถุงต่อไป แต่การทำงานดังกล่าวนี้นับว่าเปลือแรงงานมากกว่าใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา

ไทยควรศึกษาจีนเป็นแบบอย่างแทนการยึดติดแต่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพียงแค่ฟาง และวัชพืชข้างทางก็มีมากมายมหาศาล ควรมีหน่วยรวบรวมเศษวัชพืชแห้ง หั่น อัดฟ่อน รอการขายให้ฟาร์มเห็ดจะช่วยลดการเกิดไฟไหม้หญ้าสองข้างทาง ลดไฟไหม้นาและแปลงปลูกพืชไร่ แต่อาหารและรายได้เพิ่มขึ้น

CREDIT :-

Article Credit : อาจารย์ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

more details

.
.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black