โรงเรือนเพาะเห็ด

การจัดโรงเรือนตามชนิดของเห็ด

ภายหลังจากลาออกจากการรับราชการแล้ว คุณสุภีร์ ดาหาร เกษตรกรที่ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก็เริ่มเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2547 เพราะเป็นกิจกรรมการเกษตรที่ใช้พื้นที่น้อย และตลาดในภาคอีสานยังมีความต้องการเห็ดในปริมาณมาก เกษตรกรเพาะเห็ดไว้หลายชนิด เช่น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดขอนขาว เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดบด เห็ดหลินจือ รวมทั้งเห็ดโคนญี่ปุ่น ที่สามารถส่งไปขายในพื้นที่ภาคใต้ได้

เห็ดแต่ละชนิด สามารถเจริญเติบโตในสภาพอากาศที่แตกต่างกันเกษตรกรจึงแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท เพื่อปรับสภาพโรงเรือนให้เหมาะสม ได้แก่

กลุ่มเห็ดร้อน ได้แก่ เห็ดขอนขาว เห็ดบด ที่ชอบอากาศร้อน อุณหภูมิประมาณ 37-40 องศาเซลเซียส เพื่อกระตุ้นให้เกิดตาดอก โรงเรือนสำหรับเปิดดอกจึงต้องคลุมด้วยพลาสติก เพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้สูงขึ้น

ส่วนกลุ่มเห็ดเย็น ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดโคนญี่ปุ่น อุณหภูมิที่เหมาะสม อยู่ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส โรงเรือนเปิดดอกจึงต้องมุงจากเพื่อลดอุณหภูมิลง

นอกจากนี้ ในช่วงที่เปิดดอกเห็ด เกษตรกรใช้น้ำส้มควันไม้ 1 ช้อนแกง ผสมกับน้ำหมักชีวภาพ 5 ช้อนแกง และน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทุกๆ 2 สัปดาห์ น้ำส้มควันไม้ จะช่วยขับไล่ศัตรูเห็ด เช่น มด ไร ส่วนน้ำหมักชีวภาพทำให้เก็บดอกเห็ดได้นานขึ้น

ขอขอบคุณช่อง 7 สี

 

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้   เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300   ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60   ขวด
เครื่องอัดก้อน 2   หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ   เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8   หัว

more details

 

Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ด ถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ด ฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black