กลับหน้าหลักอบรมเพาะเห็ดถุง

.

 


หลักสูตรการอบรมเพาะเห็ดถุงที่จัดโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการเพาะเห็ด ทั้งเพื่อเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้เสริม หรือเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน

1. เป็นหลักสูตรที่สอนครอบคลุมกระบวนการเพาะเห็ดทั้ง 4 ขั้นตอน คือ 1) การผลิตเชื้อวุ้น 2) การผลิตหัวเชื้อเห็ด 3) การผลิตก้อนเห็ด และ 4) การผลิตดอกเห็ดและการดูแลรักษา

การเรียนครบทั้ง 4 ขั้นตอนจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติม นอกเหนือจากการขายดอกเห็ดสดเพียงอย่างเดียว เช่น สามารถทำก้อนเชื้อขายได้

2. สถานที่จัดอบรม คือ ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง มีความพร้อมทั้งโรงเรือนเปิดดอก โรงบ่มก้อน การทำก้อนเห็ด และการทำเชื้อ จึงมีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรต่างๆ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริง ซึ่งจะให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. หลักสูตรมีระยะ 2 วัน ทำให้ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และมีเวลามากพอสำหรับภาคปฎิบัติ ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม "ทุกคน" ได้ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน

4. สามารถกลับมาเรียนทบทวนในครั้งต่อๆไปได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (ยกเว้นค่าอาหาร 300 บาท)

5. หลักสูตรมีสอนการคำนวนต้นทุน และกำไร-ขาดทุน เบื้องต้น อันจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมวางแผนการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (แถม Excel สูตรการคำนวนต้นทุนด้วย)

6. แจกเนื้อหาการอบรม (Powerpoint) ในรูปแบบ ebook ให้หลังการอบรมฟรี

7. ผู้เข้าอบรมจะได้รับก้อนเห็ดเพื่อนำไปทดลองเพาะและศึกษานิสัยของเห็ดฟรี

8. ราคาค่าลงทะเบียนรวมอาหาร 2 มื้อ (เมนูอาหารมีทั้งอาหารทั่วไป อาหารมังสาวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม) และ coffee break 4 ครั้ง

9. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่จัดโดย ifarm มาแล้ว

10. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่ต้องการซื้ออุปกรณ์เพาะเห็ด

11. มีแจกประกาศนียบัตร (ในกรณีไปดำเนินการขอเงินกู้ บางธนาคารจะขอดูว่าเคยผ่านการอบรมมาแล้วหรือไม่ด้วย)

12. ในกรณีที่มีปัญหาสามารถกลับเข้าไปปรึกษาหารือที่ฟาร์มได้


Info
Info

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดถุงเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Info
Info

แผนที่สถานที่ฝึกอบรม (ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง) และเส้นทางการเดินทาง

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนการเพาะเห็ดเชิงลึก

 
เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนอบรมเพาะเห็ดผ่านระบบออนไลน์ได้

 
เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่อบรมเพาะเห็ดได้ที่นี่ค่ะ

 

.

.
.
LIKE & COMMENT

เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300   ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60   ขวด
เครื่องอัดก้อน 2   หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8   หัว
.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black