กลับหน้าหลักอบรมเพาะเห็ดฟาง


หลักสูตรการอบรมเพาะเห็ดฟางที่จัดโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการเพาะเห็ด ทั้งเพื่อเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้เสริม หรือเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน


1. หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟางของศูนย์เรียนรู้ ifarm สอนโดย ลุงหยุด แช่มประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากวงการเพาะเห็ดอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการเพาะเห็ดฟางท่านหนึ่งของประเทศไทย

2. หลักสูตรเรียนทั้งการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ซึ่งจะเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่ต้องการอบรมเพื่อนำไปประกอบอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม และเพื่อนำไปเพาะเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน

3. หลักสูตร 2 วัน ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ตั้งแต่การเตรียมวัสดุเพาะ เช่น ทะลายปาล์มน้ำมัน การทำอาหารเสริมเพาะเห็ดฟาง การทำเชื้อเห็ดฟาง การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นต้น คู่มือการอบรมเป็นแบบ Table Matrix รวมทั้งมีการสรุปเชิง Discussion ทุกสถานีการเรียนรู้ ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีการสอนการคำนวนต้นทุน และประเมินกำไร-ขาดทุนขั้นต้นอีกด้วย

4. อบรมที่ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเพาะเห็ดฟางใหญ่อันดับต้นๆแห่งหนึ่ง (เฉพาะเห็ดฟางอย่างเดียวประมาณ 269 โรง - ข้อมูลจากเกษตรอำเภอ วิหารแดง) ระหว่างการอบรมจะมีไปเยี่ยมฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเห็ดได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากฟาร์มเห็ดมืออาชีพ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นเทคนิคการเพาะเห็ดที่หลากหลาย สามารถเปรียบเทียบจุดแข็งของแต่ะละเทคนิค เพื่อนำไปปรับใช้กับฟาร์มของตนเองได้

5. สถานที่อบรมอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1.15-1.30 ชม. การเดินทางจึงสะดวก และสามารถเดินทางด้วยรถตู้สาธารณะได้

สำหรับท่านที่เดินทางจากจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ ยิ่งสะดวก เพราะไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ

6. สถานที่อบรมมีบริการที่พัก แยกชั้น ชาย-หญิง ห้องน้ำและห้องอาบน้ำสะอาด ปลอดภัย

หมายเหตุ : มีค่าบริการที่พักเพิ่มเติม 100.00 บาท / ท่าน

7. สามารถกลับมาเรียนทบทวนในครั้งต่อๆไป โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนอีก (เสียเฉพาะค่าอาหาร 500-/ท่าน)

8. ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5% สำหรับทุกท่านที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของ ifarm มาแล้ว

9. ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5% สำหรับท่านที่ต้องการซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องจักรในการเพาะเห็ด

10. แจก Powerpoint การอบรมในรูปแบบ ebook พร้อมวีดีโอบรรยากาศระหว่างการอบรม ฟรี

11. มีแจกประกาศนียบัตร (ในกรณีไปดำเนินการขอเงินกู้ บางธนาคารจะขอดูว่าเคยผ่านการอบรมมาแล้วหรือไม่ด้วย)

12. ในกรณีที่มีปัญหาสามารถกลับเข้าไปปรึกษาหารือที่ฟาร์มได้เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดฟางเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Info
Info

แผนที่สถานที่ฝึกอบรม (ฟาร์มเห็ดลุงหยุด จ.สระบุรี) และเส้นทางการเดินทาง

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


mini_icon_seminar_page_01
.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนการเพาะเห็ดเชิงลึก

 เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนอบรมเพาะเห็ดผ่านระบบออนไลน์ได้

 เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่อบรมเพาะเห็ดได้ที่นี่ค่ะ

 

mini_icon_seminar_page_06 mini_icon_seminar_page_05 mini_icon_seminar_page_04
.

.
LIKE & COMMENT

เครื่องผสมขี้   เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300    ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60    ขวด
เครื่องอัดก้อน 2    หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ   เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8    หัว
.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black