เพาะเห็ด

ขั้นตอนการลงทะเบียนอบรมเพาะเห็ด

1. ผู้เข้าอบรมดำเนินการจองการอบรม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. ทางโทรศัพท์ 081-555-1297
2. ทาง email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. ผ่านระบบออนไลน์ [ คลิก ]

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้อบรม โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

1. ชื่อ-นามสกุล
2. เบอร์โทรศัพท์
3. email
4. ประเภทของอาหาร (อาหารทั่วไป อาหารมังสาวิรัต หรืออื่นๆ)
5. วันที่ต้องการเข้าอบรม
2. เมื่อได้รับข้อมูลตามข้อ 1 แล้วทางเจ้าหน้าที่ ifarm จะดำเนินการสำรองที่นั่งให้ผู้เข้าอบรมเป็นการชั่วคราว
หมายเหตุ : a) เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น อาหาร ประกาศนียบัตร หรือที่พัก ทาง ifarm ขออนุญาตจะสำรองที่นั่งอย่างเป็นทางการให้ท่านที่ดำเนินการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะ และ b) หากจำนวนคนที่ลงทะเบียนและได้ชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเต็มแล้ว ท่านที่จองไว้แต่ยังไม่ชำระค่าอบรมจะขยับไปเป็น waiting list ในการอบรมรอบถัดไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี่ค่ะ
3. ผู้เข้าอบรมดำเนินการชำระค่าอบรมผ่านธนาคารตามรายละเอียดนี้ [ คลิก ]
4. เมื่อดำเนินการตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว โปรดยืนยันการชำระค่าอบรมผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ : 081-555-1297
2. โทรสาร : 02-818-2511 (โปรดระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนด้วยค่ะ)
3. ผ่านระบบออนไลน์ [ คลิก ]
5. เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 4 เจ้าหน้าที่ ifarm จะดำเนินการตรวจสอบยอดเงินทันที

6. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ ifarm จะดำเนินการยืนยันการรับชำระค่าอบรม และสำรองที่นั่งอย่างเป็นทางการ พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิกกลับไปยังผู้เข้้าอบรมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ email
7. ตามขั้นตอนที่ 6 ถือว่าการลงทะเบียน หรือการจองอบรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เข้าอบรมควรเตรียมตัวด้วยการศึกษาข้อมูลการเพาะเห็ดเบื้องต้นจากช่องทางต่างๆ เพื่อการเข้าอบรมเกิดประสิทธิผลมากขึ้น
8. ในวันอบรม โปรดนำเลขสมาชิกที่ได้รับ ไปลงทะเบียนรับเอกสารการอบรม
ขอบพระคุณมากค่ะเชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดฟางเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Info
Info

แผนที่สถานที่ฝึกอบรม (ฟาร์มเห็ดลุงหยุด จ.สระบุรี) และเส้นทางการเดินทาง

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


mini_icon_seminar_page_01
.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนการเพาะเห็ดเชิงลึก

 เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนอบรมเพาะเห็ดผ่านระบบออนไลน์ได้

 เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่อบรมเพาะเห็ดได้ที่นี่ค่ะ

 

mini_icon_seminar_page_06 mini_icon_seminar_page_05 mini_icon_seminar_page_04
.

.
LIKE & COMMENT

เครื่องผสมขี้   เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300    ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60    ขวด
เครื่องอัดก้อน 2    หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ   เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8    หัว
.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black