กลับหน้าหลักอบรมเลี้ยงไส้เดือนดิน

.

 

หลักสูตรการอบรมเลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์ AF (African Night Crawler) ที่จัดโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนดิน ทั้งเพื่อเป็นอาชีพหลัก และสร้างรายได้เสริม

1. เป็นหลักสูตรที่สอนครอบคลุมกระบวนการเลี้ยงไส้เดือน ทั้งการทำ bedding การให้อาหารเสริม การสร้างโรงเรือน การทำปุ๋ยไส้เดือน การคัดแยกมูลไส้เดือนด้วยมือ และเครื่องจักร ตลอดจนการตลาดและการขาย

2. สถานที่จัดอบรม คือ ศูนย์เรียนรู้ ifarm @ ฟาร์มผักครบวงจรลุงเครา เป็นฟาร์มไส้เดือนซึ่งอยู่ในฟาร์มผักครบวงจร มีการปลูกผักเพื่อการค้าหลากหลายประเภท อาทิ ผักคะน้า มะนาว ผักกาด ผักชี ซึ่งผักต่างๆเหล่านี้ปลูกด้วยการใช้ปุ๋ยไส้เดือนทั้งหมด แปลงผักเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนห้องทดลองประสิทธิภาพของปุ๋ยไส้เดือน

ผู้เข้าอบรมจึงมีโอกาสไ้ด้เรียนรู้การใช้จากสภาพแวดล้อมจริง ไม่ใช่เพียงแค่การเลี้ยงไส้เดือนเหมือนการอบรมทั่วไปเท่านั้น

3. หลักสูตรเน้นปฎิบัติทำให้ผู้เข้าอบรม "ทุกคน" ได้ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน

4. สามารถกลับมาเรียนทบทวนในครั้งต่อๆไปได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (ยกเว้นค่าอาหาร 300 บาท)

5. หลักสูตรมีสอนการคำนวนต้นทุน และกำไร-ขาดทุน เบื้องต้น อันจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมวางแผนการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (แถม Excel สูตรการคำนวนต้นทุนด้วย)

6. แจกเนื้อหาการอบรม (Powerpoint) ในรูปแบบ ebook ให้หลังการอบรมฟรี

7. ผู้เข้าอบรมจะได้รับอุปกรณ์เพาะ และไส้เดือนพันธุ์ดี ฟรี เพื่อให้นำกลับไปทดลองฝึกเลี้ยง

8. ราคาค่าลงทะเบียนรวมอาหาร 1 มื้อ (เมนูอาหารมีทั้งอาหารทั่วไป อาหารมังสาวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม) และ coffee break 2 ครั้ง

9. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่จัดโดย ifarm มาแล้ว

10. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่ต้องการซื้อตัวไส้เดือน หรือปุ๋ยไส้เดือน

11. มีแจกประกาศนียบัตร (ในกรณีไปดำเนินการขอเงินกู้ บางธนาคารจะขอดูว่าเคยผ่านการอบรมมาแล้วหรือไม่ด้วย)

12. ในกรณีที่มีปัญหาสามารถกลับเข้าไปปรึกษาหารือที่ฟาร์มได้

13. ฟาร์มมีบริการรับซื้อคืนจากผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมในกรณีมีปัญหาการขาย


Info

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อน

 

Info
Info

แผนที่สถานที่ฝึกอบรม (ฟาร์มผักครบวงจรลุงเครา) และเส้นทางการเดินทาง

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


mini_icon_seminar_page_01
.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนการเพาะเห็ดเชิงลึก

 เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนอบรมเพาะเห็ดผ่านระบบออนไลน์ได้

 เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่อบรมเพาะไส้เดือนได้ที่นี่ค่ะ

 

mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04
.

.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black