กลับไปหน้าหลักอบรมเลี้ยงไส้เดือนดิน

หลักสูตรอบรมเลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์ AF (African Night Crawler) เหมาะสำหรับผู้เข้าอบรมดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่มีความสนใจประกอบธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อจำหน่ายตัวไส้เดือน ปุ๋ยไส้เดือน หรือปุ๋ยน้ำไส้เดือน เป็นอาชีพหลัก

2. ผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงไส้เดือนเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่มเติม

3. ผู้ที่สนใจแนวธุรกิจผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ การเลี้ยงไส้เดือนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีศักยภาพทางธุรกิจ

4. ผู้ที่สนใจจะผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในไร่ / สวนของตัวเอง

5. ผู้ที่สนใจจะผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้ในการปลูกต้นไม้ประดับ ไม้มงคลต่างๆ ทำให้ต้นไม้งาม สวย

6. ผู้ที่สนใจจะกำจัดขยะ และของเหลือจากครัวเรือนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน

* * * ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเลี้ยงไส้เดือน หรือเกษตรมาก่อน * * *Info

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อน

 

Info
Info

แผนที่สถานที่ฝึกอบรม (ฟาร์มผักครบวงจรลุงเครา) และเส้นทางการเดินทาง

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


mini_icon_seminar_page_01
.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนการเพาะเห็ดเชิงลึก

 เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนอบรมเพาะเห็ดผ่านระบบออนไลน์ได้

 เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่อบรมเพาะไส้เดือนได้ที่นี่ค่ะ

 

mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04
.

.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black