mushroom_ifarm

เห็ดเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม ( ตอนที่ 1 )

ข้อมูลความหลากหลายชนิดเห็ด (mushroom species) ของโลกในปัจจุบันที่ Solomon P. Wasser  รายงานไว้ใน International Journal of Medicinal Mushrooms ปี 2007 มีอยู่ประมาณ 140,000 ชนิด และมีจำนวนเพียง 10% ที่ได้จำแนกชนิดแล้ว ผู้ผลิตและผู้บริโภคของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รายงานในปี 2002 ว่ามีเห็ดที่รับประทานได้ประมาณ 1500-2000 ชนิด จำแนกแล้ว 981 ชนิด และมี 60 ชนิดที่ใช้เป็นพันธุ์การค้า

ส่วนในประเทศไทย เห็ดพื้นเมืองและเห็ดป่าในชั้น Basidiomycetes มีจำนวน 375 ชนิด และจากรายงานของนักวิจัยอื่นๆ ความหลากหลายขอเห็ดมีประมาณ 500 ชนิดที่ได้จัดจำแนกแล้ว และมีที่ยังไม่ได้จัดจำแนกอีกประมาณ 2000-3000 ชนิด กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดทั้งชนิดที่เป็นเห็ดพื้นเมือง และที่นำเข้าจากต่างประเทศจำนวนไม่น้อยกว่า 750 สายพันธุ์ มีการให้บริการเชื้อพันธุ์เห็ดไม่น้อยกว่า 20 ชนิด

ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฝรั่งเศส ได้พัฒนาพันธุ์เห็ดพื้นเมืองให้เป็นพันธุ์การค้า โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง และผลิตจำหน่ายจนเป็นเห็ดเศรษฐกิจจำนวนหลายชนิด เห็ดเศรษฐกิจทั้งหลาย นอกจากผลิตเพื่อบริโภคสดหรือทำให้แห้ง ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศแล้ว ยังมีอีกหลายหน่วยงานและหลายสถาบันที่ศึกษา วิจัย และพัฒนาเห็ดให้เข้าสู่การเป็นเห็ดอุตสาหกรรม ตัวอย่างเห็ดอุตสาหกรรมในต่างประเทศ มีการแบ่งแยกตามชนิดของการประกอบการได้หลายสาขา เช่น

1. ประกอบการเป็นอาหาร ในลักษณะรูปแบบของเห็ดบรรจุกระป๋อง บรรจุขวด ซึ่งเห็ดที่นำมาใช้เป็นทั้งเห็ดป่า (wild mushrooms) หรือเห็ดพื้นเมืองที่เกิดเองในสภาพธรรมชาติ เช่น เห็ดกลุ่มเอคโตไมคอร์ไรซา (ectomycorrhizal mushrooms) เห็ดโคน (termite mushrooms) ที่ขึ้นที่จอมปลวก รวมทั้งเห็ดปลูก (cultivated mushrooms) เช่น เห็ดกระดุม (button mushroom : Agaricus bisporus)

2. ประกอบการอาหารเสริม (dietary supplements) อาหารสุขภาพ (Nutriceutical products) ชนิดเห็ดที่นิยมใช้ได้แก่ เห็ดเข็มเงิน เข็มทอง (Flammulina velutipes)

3. ประกอบการเป็นยา (drug) หรือเป็นผลผลิตทางเภสัชกรรม (Phamaceutical products) ชนิดเห็ดที่นิยมใช้ได้แก่ เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) เห็ด Grifola frondosa , เห็ดหอม (Lentinula edodes) ซึ่งสารประกอบที่สกัดมาใช้เป็นสารพวก PSPC (Polysaccharide Protein Complex) และ Tricholoma mongolicum มีไกลโคโปรตีนชนิดแลกติน (lectin)

4. ประกอบการผลิตเครื่องสำอาง (Cosmetic agents) เช่น เป็นสารปรับผิวให้ขาว (skin whitening) ชนิดเห็ดที่นิยมใช้ได้แก่ เห็ดหอม (Lentinula edodes) เห็ดหูหนูขาว (Tremella fuciformis) เห็ดหลินจือ(Ganoderma lucidum)

5. ประกอบการใช้ผลิตเอนไซม์ ได้แก่ เซลลูโลไลติกเอนไซม์ เซลลูเลส ไซแลนเนส ไคติเนส เพอ-รอกซิเดส และเอนไซม์ไทโรซิเนส ชนิดเห็ดที่นิยมใช้ได้แก่ เห็ดสกุลนางรม (Pleurotus spp.)

6. ประกอบการสารควบคุมทางชีวภาพ (Biological control) ยับยั้งจุลินทรีย์หลายชนิด เช่นเห็ดที่ใช้ควบคุมราสาเหตุโรคพืช ได้แก่ Oudemansiella radicata เห็ดที่ควบคุมแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชบางกลุ่ม ได้แก่ Agrocybe cylindracea, Lentinula edodes, Schizophyllum commune, Clitocybe geotropa

7. ประกอบการเป็นสีย้อมใช้ย้อมเส้นด้าย ชนิดเห็ดที่นิยมใช้ได้แก่ เห็ดใน Order Aphyllophorales เช่น Phaeolus schweinitzii, Innotus radiotus, Ganoderma resinaceum และ Pisolithus tinctorius

8. ประกอบการรักษาสิ่งแวดล้อม (Mycoremediations) ได้แก่ การใช้เห็ด Gloeophyllum trabeum Poria monticola กำจัดและลดกลุ่มโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง หรือทำลายไดออกซิน(dioxin) ด้วยเห็ด Phlebia brevispora และ Pleurotus spp. บำบัดน้ำเสียจากสีย้อมด้วยเห็ด Pleurotus ostreatus

9. ประกอบการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน ด้วยการเติมก้อนเชื้อเห็ดหรือวัสดุใช้เพาะเห็ดแล้วลงสู่ดินที่มีปัญหาขาดธาตุอาหาร สามารถช่วยปรับสภาพดินให้ดีขึ้น ช่วยการปลูกพืชได้ต่อไป

Find More : เห็ดเศรษฐกิจ - ตอนที่ 2

Article Credit : บัญชีรายการทรัพย์สินชีวภาพเรื่องจุลินทรีย์

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

.
.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

 • comment
 • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black