การแบ่งเห็ดตามอุณหภูมิ

การแบ่งขนิดเห็ดตามสภาพอากาศ

หลายท่านยังสบสนว่าเห็ดชนิดไหนชอบอากาศร้อน เห็ดชนิดไหนชอบอากาศเย็น

หากเราจะแบ่งชนิดของเห็ดตามสภาพอากาศ จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1. เห็ดที่ชอบอากาศเย็น
2. เห็ดที่ชอบอากาศร้อน
3. เห็ดที่ชอบอากาศปานกลาง

ลองดูรายละเอียดกันครับ

เห็ดที่ชอบอากาศเย็น

หมายถึง เห็ดที่ขึ้นในที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส จนถึงเกือบ 0 องศาเซลเซียส

เช่น เห็ดแชมปิญอง (เห็ดกระดุม) เห็ดเข็มเงิน เห็ดเข็มทอง เห็ดหอม เห็ดภู่มาลา (เห็ดหัวลิง หรือ เห็ดปุยฝ้าย) เห็ดโคนหลวง (ชิเมจิ) เห็ดนางรมหลวง (ออเรนจิ) เห็ดไมตาเกะ เห็ดนามิโกะ เห็ดนางรมดอย เห็ดหูหนูเผือก เห็ดนางฟ้าดอกดำ เห็ดนางรมดอกใหญ่

เห็ดที่ชอบอากาศร้อนชื้น

ตัวอย่างเห็ดที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ เห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดขอนดำ เห็ดถั่ว (โคนน้อย) เห็ดฟาง เห็ดหูกวาง เห็ดหูหนู

เห็ดในกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิมากกว่า 35
องศาเซลเซียส

เห็ดฟางก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน แต่กระบวนการเพาะเห็ดฟางจะแตกต่างจากเห็ดชนิดอื่น

ในวงการเพาะเห็ด ขนานนามเป็นเห็ดปราบเซียน ทั้งนี้เพราะว่าเห็ดฟางเป็นเห็ดที่อ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมสูงมาก

เห็ดที่ชอบอากาศปานกลาง

เห็ดที่ชอบอากาศปานกลาง หมายถึงเห็ดที่ชอบขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิประมาณ 27-35 องศาเซลเซียส

เห็ดกลุ่มนี้จึงนิยมเพาะกันอย่างกว้างขว้าง เพราะเหมาะกับสภาพแวดล้อมบ้านเรา

ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดยานางิ เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู เห็ดต๋งฝน เห็ดตีนแรด เห็ดนกยูง เห็ดแคลง เห็ดตับเต่า

ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพอากาศ ผมมีประเด็นอยากให้นักเพาะเห็ดมือใหม่ขีดเส้นใต้ 2 เส้นอยู่ 3-4 เรื่องครับ

หนึ่ง การแบ่งชนิดของเห็ดข้างต้น เป็นการแบ่งตามกรอบกว้างเท่านั้น นักเพาะเห็ดมือใหม่ต้องศึกษาให้ลึกซึ่งว่าเห็ดแต่ละชนิดเจริญเติบโตได้ดีในระดับอุณหภูมิเท่าไร

ยกตัวอย่างเช่น อุณหภูมิที่เหมาะสมของเห็ดนางฟ้า คือ 25-30 องศาเซลเซียส และเห็ดโคนญี่ปุ่น คือ 18-25
องศาเซลเซียส

สอง อุณหภูมิหมายถึงอุณหภูมิในโรงเรือน (เรือนเพาะเห็ด)

หน้าที่ที่สำคัญมากของผู้เพาะเห็ด คือต้องพยายามปรับอุณหภูมิในโรงเรือนให้เหมาะสมกับเห็ดแต่ละชนิด เช่น เห็ดนางฟ้าจะออกดอกได้ดีในที่ที่มีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส แต่หากอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ที่ 39-40 องศา
เซลเซียส เราก็อาจจะต้องรดน้ำถี่ขึ้น รดทั้งก้อนและพื้นโรงเรือน รวมทั้งเปิดประตูระบายอากาศมากขึ้นเพื่อปรับอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ลดลง

สาม อุณหภูมิเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ปัจจัยอื่นๆที่พิจารณาควบคู่กันไปด้วย คือ ความชื้น สารอาหารในวัสดุ การถ่ายเทอากาศ และแสง

สี่ เราไม่ควรเอาเห็ดที่ต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาเพาะไว้ในโรงเรือนเดียวกัน เช่น เห็ดขอนไม่ควรรวมอยู่กับเห็ดโคนญี่ปุ่น เป็นต้น

ห้า โดยปกติแล้ว เห็ดเกือบทุกชนิดจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยสูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการพัฒนาดอกเห็ดเล็กน้อย


CREDIT :-

Article Credit : อ.คณวัฒน์ ธีรนิธิวัฒน์ (ที่ปรึกษาธุรกิจ และผู้บริหาร ifarm) - find more

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

more details

Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black