เห็ดทางการแพทย์ ช่วยป้องกันมะเร็ง เนื้องอก

เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดแครง ป้องกันมะเร็ง

เห็ดนอกจากใช้บริโภคเป็นอาหารแล้วยังเป็นแหล่งทรัพยากรใหญ่สำหรับการผลิตเภสัชภัณฑ์ เช่น ยา วิตามิน เป็นต้น เห็ดที่ได้มีการศึกษาวิจัยกันค่อนข้างมากคือ เห็ดหอม (Lentinusedodes) เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) และเห็ดแครง (Schizophyllum commune) โดยพบว่าเห็ดทั้ง 3 ชนิดมีสรรคุณสำหรับช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง ช่วยยับยั้งการเจริญและการแพร่กระจ่ายของเนื้องอก และช่วยเสริมหรือควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

เห็ดหอม

เป็นเห็ดที่ชาวจีนและญี่ปุ่นบริโภคกันมานานกว่า 3 ศตวรรษ โดยเชื่อกันว่าช่วยชลอความแก่ เป็นยาอายุวัฒนะ จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าสารสกัด Lentinan ซึ่งเป็นสารจำพวก polysaccharides ในกลุ่ม beta D-glucans (1-3) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและการแพร่กระจายของเนื้องอก และมีฤทธิ์เสริมการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยอาศัยกลไกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน T cells หรือเหนี่ยวนำให้มีการสร้างสารพวก cytokines และ cytokine receptors สำหรับช่วยเสริมหรือควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

จากสรรพคุณดังกล่าว นักวิจัยหลายสถาบันได้นำ Lentinan มาศึกษาวิจัยในผู้ป่วย gastric cancer โดยเป็นการให้ควบคู่กับเคมีบำบัด พบว่าการเจริญของเซลล์มะเร็งถูกควบคุมและผู้ป่วยมี survival time ยาวขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลอของ Lentinan ต่อเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ได้มีการศึกษาให้ผู้ติดเชื้อ HIV ดังนี้

1. การศึกษาโดยให้ Lentinan 2 mg i.v. ต่อสัปดาห์ร่วมกับการให้ยาต้านไวรัส didanosine (400mg/day) พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับ didanosine-lentinan จำนวน CD4 เพิ่มขึ้นและสามารถ maintain จำนวน CD4 ไว้ได้นานกว่าผู้ที่ได้รับ didanosine อย่างเดียว

2. การศึกษาแบบ placebo-controlled phase I/II trail โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ชุด คือ

2.1 ผู้ป่วยกล่มุได้สารสกัดได้รับ Lentinan ครั้งละ 2 , 5 , หรือ 10 mg i.v. 1 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับ mannitol + dextran 40 i.v.

2.2 ผู้ป่วยกลุ่มได้สารสกัดได้รับ Lentinan ครั้งละ 1 หรือ 5 mg i.v. 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ขณะที่กลุ่มควบคุมได้รับ mannitol + dextran 40 i.v.

การศึกษานี้พบว่าผู้ที่ได้รับสารสกัดทนต่อขนาดยาที่ได้รับดี แต่พบมีอาการข้างเคียงทั้งนี้เนื่องมาจากระยะทางที่ใช้ในการฉีดเข้าเส้น พบว่าถ้าใช้เวลาเพียง 10 นาที จะมีอาการรุนแรง มีบางรายถอนตัวจากการทดลอง อย่างไรก็ตามพบว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของจำนวน CD4

เห็ดหลินจือ

เป็นเห็ดสมุนไพรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีนและญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานแล้วเพื่อรักษาโรคนานาชนิดรวมทั้งมะเร็งเช่นเดียวกับเห็ดหอม สารสำคัญที่พบนอกจากพวก beta D-glucans (เช่นเดียวกันเห็ดหอม) ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเนื้องอกและมะเร็ง (ส่วนใหญ่ที่มีรายงานได้แก่มะเร็งเต้านม มะเร็วต่อมลูกหมาก) ยังพบสารจำพวก triterpenoids ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของก้อนเนื้องอกที่ตับ ม้าม และปอดในสัตว์ทดลอง จากการศึกษาในห้องปฏิบัติ การแสดงให้เห็นว่าฤทธิ์ของเห็ดหลินจือต่อเนื้องอกและมะเร็งนั้นเป็นผลจากการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

ได้มีการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพของผงเห็ดหลินจือในผู้ติเชื้อ HV โดยให้ Micronized Lingzhi ซึ่งเป็นผงเห็นหลินจือ จำนวน 5 ซอง ต่อวัน ก่อนอาหาร เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ตรวจดูอาการคลินิก จำนวน CD4 และปริมาณ viral load ทุกๆ 4 สัปดาห์ พบว่าผู้ป่วนยอมรับขนาดของยาได้ แต่ไม่มีผลต่อจำนวน CD4 และปริมาณ viral load อย่างไรก็ตามยังม่มีการศึกษาโดยใช้สารสำคัญที่สกัดได้จากเห็ดหลินจือ เช่น glucan หรือ triterpenoids

เห็ดแครง

เป็นเห็ดที่พบเห็นทั่วไปในไทยแต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคนอกจากทางภาคใต้ของประเทศ จากการศึกษาวิจัยพบสาร schizophyllan ซึ่งเป็น beta D-glucan ชนิดหนึ่ง และมีหลักฐานว่า schizophyllan มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญและการแพร่กระจายของเนื้องอกโดยอาศัยกลไกทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่นเดียวกับเห็ด 2 ชนิดข้างต้น นอกจากนี้ยังพบว่าการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของ schizopyllan โดยทำให้อยู่ในรูปที่เป็น formylmethylated และ aminoethylated derevatives ของ beta-1 6 branched 1-3 beta-D-glucan ช่วยเพิ่มฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเนื้องอกได้

สารสำคัญอื่นๆ ที่สกัดได้จากเห็ดแครง ได้แก่

1. schizocommuin ซึ่งเป็นสารจำพวก indole โดยพบว่ามีความเป็นพิษต่อ lymphoma cells ของหนู

2. riboflavin (vitamin B2) ฤทธิ์ยับยั้งมะเร็งโดยตรงของ riboflavin นั้นอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัย แต่อาจมิฤทธิ์โดยอ้อม เนื่องจากมีรายงานว่า การขาดสาร riboflavin อาจมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ นอกจากนี้ได้มีการใช้ riboflavin เป็นอาหารเสริมเพื่อลดหรือป้องกันความรุนแรงของอาการข้างเคียงจากการได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ เช่นลด lactic acidosis ในผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับยา didanosine

นอกจากเห็ดทั้ง 3 ชนิดที่นับว่ามีรายงานการศึกษาวิจัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีเห็ดชนิดอื่นๆ ที่เริ่มดำเนินการวิจัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อพัฒนาการผลิตเป็นยารักษาโรคหรืออาหารเสริมโดยเฉพาะจากเห็ดที่มีอยู่ในท้องถิ่นของแต่ละประเทศ เช่น Trameter versicolor และ Flammulina valutipes ที่พบได้ในประเทศไทย

Article Credit : สถาบันวิจัยสมุนไพร

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

.
.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black