สาบเสือ

ขบวนการสาบเสือ

เมื่อ “ลัทธิวัตถุนิยม” ได้เข้าร่วมกับ “ขบวนการมักงาย”  การตัดไม้ทำลายป่าในเมืองไทยก็เกิดขึ้น การเผาป่าเผาไร่ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของเหล่าผู้มักง่าย ที่อยากทำมาหากินง่ายๆ แต่ได้เงินทองเข้ากระเป๋าง่ายๆ ซึ่งผลจากการ ตัดไม้ ทำลายป่า เผาไร่ นานเข้า “ความแห้งแล้ง” ก็ติดตามมาอย่างรวดเร็ว อันนำมาซึ่ง “ความยากจน” และ “อาชญากรรม”

มนุษย์หลายคนพยายามที่จะขจัดและกำจัดวงจรอุบาศนี้ บางครั้งก็ประสบความสำเร็จ แต่ส่วนใหญ่จะล้มเหลว เพราะลัทธิวัตถุนิยมและขบวนการมักง่ายนั้น ทรงพลังและฝังรากหยั่งลึกมากในสังคมแห่งประเทศไทย  ทำให้การนำความชุ่มชื้นของผืนป่าเมืองไทย กลายเป็นเรื่องยากเย็นนัก

ไม่เพียงแต่มนุษย์ใจดีหลายคนกำลังพยายาม “ฟื้นชีวิตป่า” แต่ธรรมชาติเอง ก็มีความสมดุลในการฟื้นฟูวงจรชีวิตป่าของเขา ลองค่อยๆพิจารณาวงจรชีวิตของป่าในอีกมุมหนึ่งดูดีไหม....

เริ่มต้น.....     เมืองไทยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์  เขียวชอุ่ม ยั่งยืน          
ต่อมา......     คนอยากรวย แต่คนเอาชนะคนยาก คนจึงคิดเอาชนะธรรมชาติ โดยการทำลาย
ต่อมา......    คนจึงเริ่มตัดไม้ทำลายป่า เอาต้นไม้ เอาทรัพยากรจากป่า ... คนมีทรัพย์
ต่อมา......    เมื่อป่าหมดไป ก็กลายเป็นทุ่งโล่ง
ต่อมา......    มนุษย์เอาทุ่งโล่ง และภูเขาหัวโล้น ที่ยังพอมีน้ำอยู่ เอาไปทำไร่
ต่อมา......    มนุษย์ทำไร่จนดินหมดปุ๋ย เพราะคนไม่ดูแลดิน ขบวนการมักง่ายก็เริ่มออกฤทธิ์

ต่อมา......    คน “เผาป่า” เพื่อเก็บผลิตผลสุดท้ายของธรรมชาติ       
ต่อมา......    ป่าหมด ทุ่งหมด น้ำหมด ดินแตกระแหง ไม่มีต้นไม้ ไม่มีสิ่งมีชีวิต
ต่อมา......    มนุษย์บ่ายหน้าหาป่าอื่น เพื่อตัด เพื่อทำลาย เพื่อเผา
ต่อมา......    วงจรอุบาศเกิดขึ้นเช่นนี้มายาวนาน  ...... ทุ่งหมด น้ำหมด ดินแตกระแหง

ต่อมา......    ณ ทุ่งหัวโลน พืชแข็งแรงอย่างหนึ่งเกิดก็ขึ้น “หญ้าคา”  
ต่อมา......    หญ้าคา มีความสามารถที่เติบโตได้ในแผ่นดินที่แห้งแล้ง ทุ่งหัวโล้นเริ่มมีสีเขียว
ต่อมา......    หญ้าคา ขยายออกไปในท้องทุ่งอย่างรวดเร็ว แต่หญ้าคาแทบไม่มีประโยชน์ใดๆ
ต่อมา......    หญ้าคา จะขึ้นในที่โล่งแจ้ง มีรากมีเหง้าที่เบียดบังและกีดกันพืชชนิดอื่นให้เกิดขึ้น
ต่อมา......    ทุ่งโล่งหัวล้านสีเทาแดง ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะหญ้าคา
ต่อมา......    แต่ไม่มีพืชพรรณต้นไม้ใดที่ให้ร่มเงา ให้ดอกผล เพื่อคืนชีวิตให้ป่า งอกขึ้นเลย

ต่อมา......    พืชอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้น ในทุ่งหญ้าคา... “สาบเสือ”       
ต่อมา......    สาบเสือ  จะคลุมดินให้เกิดร่มเงามากขึ้น
ต่อมา......    หญ้าคาเมื่อถูกร่มเงาของสาบเสือ หญ้าคาก็ถอยร่น หญ้าคาบางกอก็ตายหายไป
ต่อมา......    สาบเสือ มีสารเคมีพิเศษที่ทำให้ดินมีคุณภาพทางชีวภาพมากขึ้น
ต่อมา......    สาบเสือ ทำลายหญ้าคา และปรับปรุงคุณภาพของดิน มีดอกสวย คุ้มภัยมนุษย์
ต่อมา......    เหล่าแมลงและสัตว์เล็กเริ่มเกิดขึ้นในทุ่งสาบเสือ

สาบเสือ...    ออกดอก ดอกมีกลิ่นสาบ คนหนีภัยสู่กอสาบเสือ สัตว์ร้ายอื่นจะไม่เข้ามาทำร้าย
สาบเสือ...    ออกดอก ออกใบ ให้มนุษย์ใช้เป็นยาห้ามเลือด รักษาแผล  ถอนพิษ แก้อักเสบ
สาบเสือ...    ผลิใบให้เด็กน้อย เอาไปเผา และเอาเถ้าใบสาบเสือมาทุบเล่นเป็นแก๊ปเสียงดัง
สาบเสือ...    ผลิใบให้มนุษย์กรองเอาน้ำหมัก ไปฉีดไล่เพลี้ยและหนอนบางชนิดที่รบกวนมนุษย์

ต่อมา......    เหล่านกน้อยใหญ่ ต่างมาหาอาหาร ณ ทุ่งสาบเสือ        
ต่อมา......    นกน้อยใหญ่ ได้อาหารจากพืช จากแมลง และ จากสัตว์เล็ก เป็นวงจรธรรมชาติ
ต่อมา......    นกน้อยใหญ่ นำเมล็ดพืชจากแหล่งอื่นมาสะบัดทิ้ง และติดมากับขี้นก
ต่อมา......    เมล็ดพืชหลากชนิด สัมผัสดินที่สาบเสือได้บำรุงเรียกคืนคุณภาพกลับมา
ต่อมา......    เมล็ดพืชงอกเป็นต้นไม้ ต้นไม้เล็ก ต้นไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ หลากหลายพืชพรรณ
ต่อมา......    ป่าใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้น รากต้นไม้ช่วยคลุมดิน อุ้มน้ำ
ต่อมา......    ใบไม้ที่ร่วงหล่นเป็นปุ๋ย และบำรุงคุณภาพของดิน ร่มไม้ไล่หญ้าคาให้ถอยไป
ต่อมา......    ป่าใหญ่ก็เกิดขึ้น
ต่อมา......    ธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา

ต่อมา......    สาบเสือ ก็หายไปจากป่าใหญ่ผืนนั้น..........          
ต่อมา......    สาบเสือ ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์ของจักรเฟืองเล็กชิ้นหนึ่งของวงจรธรรมชาติ
ต่อมา......    สาบเสือ ตายไป จากไปจากป่าใหม่อุดมที่เกิดขึ้น

สาบเสือ  ทำลายหญ้าคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สาบเสือ  ฟื้นฟูและบำรุงดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
สาบเสือ  ให้ความสุขและป้องกันภัยให้มนุษย์ เรียบร้อยแล้ว
ส า บ เ สื อ ก็ จ า ก ไ ป


นิทานเรื่องนี้ กำลังสื่อสารอะไรอยู่

นิทานเรื่องนี้ กำลังชื่นชมต่อการเสียสละ และการทำหน้าที่ของสาบเสือหรือ
นิทานเรื่องนี้ กำลังบอกให้ทุกคนต้องเสียสละชีวิตของตนเองดังสาบเสือใช่ไหม
นิทานเรื่องนี้ กำลังสื่อสารอะไรอยู่

หรือนิทานเรื่องนี้กำลังบอกถึง  ลัทธิวัตถุนิยม และ ขบวนการมักง่าย
หรือนิทานเรื่องนี้กำลังบอกถึง  สิ่งสำคัญใกล้ตัวบางอย่าง ที่เราอาจจะมองข้ามมันไป
หรือนิทานเรื่องนี้กำลังบอกถึง  วัฏจักรและวงจรชีวิต วงจรธรรมชาติ ที่หมุนเวียน
หรือนิทานเรื่องนี้กำลังบอกถึง   การทำ “หน้าที่” ของตนให้สมบูรณ์ และทุกสิ่งจะดีขึ้นเอง

บางคนอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วคิดถึง....  บุผการี
บางคนอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วคิดถึง....  หมอ
บางคนอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วคิดถึง....  ครู
บางคนอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วคิดถึง....   เพื่อน
บางคนอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วคิดถึง....   การกู้ชาติจากภาวะวิกฤติแตกแยก

อ่านนิทานเรื่องนี้จบแล้ว........ ท่านคิดถึง “ใคร” ครับ ?

อ่านนิทานเรื่องนี้จบแล้ว........ ท่านคิดถึง “ตนเอง” บ้างหรือเปล่าครับ ?

ขอให้พลังและกำลังใจทั้งหลาย จงสถิตอย่างกล้าหาญและรู้ตัว ตลอดทุกวินาทีของท่านเทอญ

Article Credit : หนังสือ ๒ ร้อยพันนิทานจากอีเมลยอดเยี่ยม (โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ สถ.๓๔๔ ว.)


.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE

เครื่องผสมขี้ เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300 ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60 ขวด
เครื่องอัดก้อน 2 หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8 หัว


More Details

.
Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.
.
.
LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black