• bamboo
 • bamboo 2

กลับหน้าหลักอบรมการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

.

 


ลงทะเบียนอบรม
  ข้อมูลเบื้องต้น
 1. ชื่อ - นามสกุล(*)
  Please type your full name.
 2. จองมากกว่า 1 ท่าน (ระบุชื่อ-นามสกุล)
  Invalid Input
 3. อีเมลล์(*)
  Invalid email address.
 4. โทรศัพท์มือถือ(*)
  Invalid Input
 5. ที่อยู่(*)
  Invalid Input
 6. ข้อมูลการจอง
 7. หมวดการอบรม(*)
  กรุณากรอกข้อมูลใ้ห้ครบและถูกต้องค่ะ
 8. เลือกหลักสูตร(*)
  กรุณาเลือกหลักสูตรค่ะ
 9. ฝากข้อความ
  Invalid Input
 10. เงื่อนไขการลงทะเบียน
 11. 1) ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่าขั้นตอนการลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2) หากท่านไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด ทาง ifarm สามารถโอนสิทธิ์ให้ท่านอื่นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า
 12. รับทราบเงื่อนไข(*)
  Invalid Input


Info

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมปลูกไผ่ตงลืมแล้ง (สายพันธุ์อินโดฯ) รุ่นก่อนๆ

 

Info
Info

แผนที่สถานที่ฝึกอบรม (สวนไผ่โพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี) และรายละเอียดการเดินทาง

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมการปลูกไผ่ตงลืมแล้งโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


.


รายละเอียดธนาคารและวิธีการชำระค่าลงทะเบียนการอบรม

 เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนการอบรมผ่านระบบออนไลน์

 เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่อบรมได้ค่ะ

 

.

.
LIKE & COMMENT

 • comment
 • comment2.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it new_logo_black