ไส้เดือนกำจัดขยะ

ไส้เดือนแดง - นักรีไซเคิล

ก๊าซชนิดหนึ่งที่หากการปล่อยออกมาในปริมาณมากจะเป็นตัวการ

สำคัญที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก และภาวะโลกร้อน คือ ก๊าซมีเทน ก๊าซที่เกิดขึ้นจากขยะ
อินทรีย์ที่บูดเน่าทับถมกัน ซึ่งหากนำไปฝั่งกลบก็จะปล่อยก๊าซมีเทนแต่ขยะอินทรีย์ที่ว่ามานี้คืออาหารชั้นดีและเป็นเมนูสุดโปรดสำหรับไส้เดือนดิน โดยไส้เดือนดินสีแดงหลายสายพันธุ์มีความสามารถในการย่อยอินทรียวัตถุได้อย่างรวดเร็ว โดยไส้เดือนดิน สายพันธุ์ขี้ตาแร่ สามารถย่อยขยะอินทรีย์ได้รวดเร็ว คือ 5-7 วัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม จึงเป็นที่ต้องการสำหรับแวดวงเกษตรกร

รวมถึงผู้ที่ใส่ใจกับปัญหาการจัดการขยะ ด้วยการเลี้ยงไส้เดือนดินสีแดงเหล่านี้เพื่อใช้ย่อยขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน ที่อุดมด้วยธาตุอาหารเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช อีกทั้งการปล่อยให้ไส้เดือนดินชอนไชในชั้นดินก็ยังเป็นการช่วยพรวนดิน ให้ดินร่วนซุยเหมาะแก่การเพาะปลูก

นอกจากนี้ไส้เดือนดินยังเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเครื่องมือชี้วัดการปนเปื้อนของสารพิษในดินได้อีกด้วยเพราะไส้เดือนดินมีไขมันที่สามารถดูดซับสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชบางชนิด จึงสามารถนำมันมาวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในดินได้

Article Credit :

เกศินี จิรวณิชชากร. "ไส้เดือนสีแดง สายพันธุ์ขี้ตาแร่ (Perionyx Excavatus)" สารคดี. 25, 289 (มี.ค. 2552) : 21.

 

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE
เครื่องผสมขี้   เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300   ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60   ขวด
เครื่องอัดก้อน 2   หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ   เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8   หัว

.
.
Info
จำหน่ายปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน (Vermicompost) และน้ำหมักมูลไส้เดือน (Vermicompost Liquid)

 

Info
Info

จำหน่ายไส้เดือนพันธุ์ AF (African Night Crawler) วัยเจริญพันธุ์ เหมาะเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเลี้ยงไส้เดือนดินพันธุ์ AF (African Nightcrawler) โดยศูนย์เรียนรู้ ifarm

 

Infomini_icon_worm_artical_page_01


mini_icon_worm_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของไส้เดือนดิน (earthworms) พันธุ์ต่างๆในประเทศไทย

 เชิญชมภาพ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือน และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.

.
.
LIKE & COMMENT

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black