พ่อผอง เกตุพิบูลย์

พ่อผอง เกตุพิบูลย์

ปราชญ์ชาวบ้าน "ครูบำนาญผู้เจริญตามรอยพระยุคลบาท"

พ่อผองถือเป็นตัวอย่างของข้าราชการบำนาญที่ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางทฤษฎีใหม่ ทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจน มีความหวัง มีความฝัน และมีแผนปฏิบัติการ มีผู้ทำตามอย่างใกล้ชิด 109 คน มีคนมาดูงานตั้งแต่ปี 2538 นับได้ถึง 3000 คนเศษ กลายเป็นชีวิตหลังเกษียณที่ไม่เหี่ยวเฉา ไม่ป่วยง่าย ไม่ตายเร็ว เป็นการแก่เฒ่าอย่างมีคุณค่าและชราอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งทั้งหมดพ่อผองกล่าวว่า "เป็นเพราะบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทำให้มีวันนี้ได้"

หลังเกษียณอายุราชการ พ่อผองได้เจริญตามรอยพระยุคคลบาท เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต โดยเปลี่ยนไร่นา 42 ไร่ ให้เป็นบ่อกักเก็บน้ำรวม 11 บ่อ รวมพื้นที่ 13 ไร่ เป็นพื้นที่ทำนา 13 ไร่ และพื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นผลไม้ และไม้ป่า

เมื่อออมน้ำได้ พ่อผองได้ปลูกพืชระยะสั้น เช่น กล้วย มะละกอ และน้อยหน่า กินมีเหลือแจกญาติพี่น้อง และขายสู่ท้องตลาด และที่สำคัญ ต้นไม้ระยะยาวที่เพียรพยายามปลูกไว้เมื่อ 8 ปีก่อน ทั้งไม้ผลและไม้ป่า 3,000 กว่าต้น

พ่อผอง เกตพิบูลย์ ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น และคุณครูนักพัฒนาคนสำคัญ ผู้เจริญรอยตามพระยุคลบาท เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และเข้าถึงธรรมะบนรากฐานของความรัก ผู้ขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองของชาวบ้านโนนพริก

แม้ว่าอายุล่วงเลยมาถึง 70 ปี พ่อผอง และแม่จันทรา เกตพิบูลย์ แห่งบ้านโนนพริก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดูเหมือนยิ่งนานวันยิ่งแข็งแรงขึ้นด้วยการร่วมแรงร่วมใจสร้างสวนจันทรา มาตั้งแต่ปี 2534 จนทำให้ทั้งสองท่านมีความสุขขึ้นมากทั้งกาย ใจ และสังคม รางวัลพระธาตุนาดูรทองคำที่ได้รับจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อ 21 ธันวาคม 2541 ที่ผ่านมาไม่เป็นเพียงความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวของพ่อผอง เท่านั้น หากเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเครือข่ายการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเองทุกคน

พ่อผองเกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2473 จบการศึกษาแล้วเริ่มอาชีพเป็นครูที่ดี ทั้งสายผู้สอนและสายผู้บริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 จนเกษียณอายุในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2534 มีบุตรสาว 1 คน และบุตรชาย 5 คน

ผลงาน
พ่อผองได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

1. รางวัลโล่ห์สิงห์ทอง จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาขาผู้นำอาชีพก้าวหน้า จังหวัดขอนแก่น ปี 2541 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

2. รางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำจากสมเด็จพระเพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2541 โดยการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. เกียรติบัตรอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนประจำปี 2541 โดยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

4. เกียรติบัตร "ภูมิปัญญาท้องถิ่น" เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2542 โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดขอนแก่น

5. เกียรติข้าราชการบำนาญดีเด่น ประจำปี 2542 โดยสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพล

6. เกียรติบัตรข้าราชการบำนาญดีเด่น ประจำปี 2542 โดยเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาทักษิณ (เขต 5)

7. รางวัลคนค้ำคูณเมืองขอนแก่น ประจำปี 2543 โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น

8. เกียรติบัตรเกษตรผสมผสานสาขาไร่นาสวนผสม ประจำปี 2544 โดยสำนักงานการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-----------

ขอแนะนำ ทำเกษตร ผสมผสาน

ต้องมีงาน หลายอย่าง ในนาสวน
ก่อนลงมือ ถือเครื่องเขียน เพียรคำนวณ
ตามขบวน การผลิต คิดดัดแปลง
แบ่งพื้นที่ ออกเป็น ที่อาศัย
สักกี่ไร่ ตามแต่ จะเหมาะสม
ที่เหลือนั้น เอาสามหาร งานบรรจง
ปลูกพืชลง จัดแหล่งน้ำ และทำนา
ให้ล้อมรั้ว รอบไว้ ให้มั่นคง
ไม้ยืนต้น ปลูกไว้ เป็นทิวแถว
ควรปลูกห่าง กันบ้าง ไปตามแนว
ปลูกเป็นแถว งามตา ให้น่าดู
สัก ประดู่ สะเดา ช้าง ปลูกข้างรั้ว
ไม่ต้องกลัว เบียดบัง ไม้ผลอื่น
ปลูกเอาไว้ หลายปี ได้ทุนคืน
ได้ทำฟืน ทำบ้าน สำราญใจ
มะพร้าวหมาก ปลูกแซม ไว้ในสวน
แต่ก็ควร ปลูกไผ่ เอาไว้บ้าง
เพราะเป็นไม้ ใช้สอย ได้หลายทาง
ควรปลูกห่าง ไม้อื่น สักสี่วา
พืชหลายชนิด เราปลูก รวมกันได้
ไม่ทำลาย พึ่งพากัน ไม่หวั่นไหว
พริก ชะพลู ปลูกใต้ร่ม ไม่เป็นไร
งอกงามได้ เจริญดี มีไว้กิน
บ่อเลี้ยงปลา จัดหาไว้ ในที่ลุ่ม

ปลูกกล้วยคลุม ตามคันบ่อ และมะเขือ
ข่า ตะไคร้ ปลูกเอาไว้ ให้เหลือเฟือ
อย่าให้เหลือ ที่ว่าง เป็นทางยาว
ปลาหลายชนิด เราเลี้ยง รวมกันได้
จีน นิล ดุก ยี่สก เทศ ตะเพียนขาว
ใส่ปุ๋ยคอก ให้น้ำเขียว ไม่เหม็นคาว
ขอให้ชาว เกษตรกร คิดพัฒนา
เลี้ยงไก่ไข่ นกกะทา บนคันบ่อ
แรงงานพอ เลี้ยงสุกร เป็นออมสิน
สัตว์เหล่านี้ จะถ่าย ให้ปลากิน
ได้ทรัพย์สิน ดินก็ดี มีให้เรา
ข้อสำคัญ ต้องขยัน อดทนบ้าง
เป็นแบบอย่าง ลูกหลานเหลน ให้ยึดถือ
ใช้ความรู้ และเทคนิค เป็นเครื่องมือ
นี่ก็คือ ดูกสันหลัง ของชาติไทย
ในท้ายนี้ ขอเชิญชวน เกษตรกรของไทยทุกถ้วนหน้า
ขอเชิญมา ทำเกษตร ผสมผสาน
ใจก็เบิกบาน รายได้ก็ดี มีสุขเอย

Credit

Article : http://www.kasetsomboon.org

.

MORE ARTICLES

MORE KNOWLEDGE

EXPLORE MORE

เครื่องผสมขี้ เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300  ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60  ขวด
เครื่องอัดก้อน 2  หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8  หัว

Info
ก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพ ifarm มีทั้งก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว และเห็ดอื่นๆ

 

Info
Info

อุปกรณ์และเครื่องจักรการเพาะเห็ด เช่น เครื่องผสมก้อนเชื้อเห็ด เตานึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ด

 

Info
Info

เชิญร่วมอบรมเพาะเห็ด - หลักสูตรอบรมเพาะเห็ดถุง และหลักสูตรอบรมเพาะเห็ดฟาง

 

Infomini_icon_artical_page_01.png


mini_icon_artical_page_02


mini_icon_artical_page_03
.


ข้อมูลเชิงชีวภาพของเห็ด (ทั้งเห็ดที่กินได้ และเห็ดเป็นพิษ) และต้นไม้หลากหลายชนิดที่พบในประเทศไทย

 เชิญชมภาพเห็ดชนิดต่างๆ และวีดีโอ (VDO) เกี่ยวกับเห็ด เทคนิคการเพาะเห็ด การดูแลเห็ด

 เชิญดาวน์โหลด ebook เกี่ยวกับเห็ด การเพาะเห็ด และอื่นๆได้ที่นี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

mini_icon_artical_page_04 mini_icon_artical_page_05 mini_icon_artical_page_06
.

.

LIKE & COMMENT

  • comment
  • comment2

new_logo_black
@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact : 081-555-1297 หรือ ifarm@ifarm.in.th