• Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01
 • Image 01


เพาะเห็ด

ขั้นตอนการลงทะเบียน FUN • FARM • FAMILY

1. ผู้เข้ากิจกรรม FUN • FARM • FAMILY ดำเนินการจองการอบรม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. ทางโทรศัพท์ 081-555-1297
2. ทาง email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3. ผ่านระบบออนไลน์ [ คลิก ]

เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม FUN • FARM • FAMILY โปรดแจ้งข้อมูลต่อไปนี้ให้สมบูรณ์

1. ชื่อ-นามสกุลของทุกท่าน
2. เบอร์โทรศัพท์
3. email
4. วันที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม

2. เมื่อได้รับข้อมูลจากข้อ 1 ทางเจ้าหน้าที่ ifarm จะดำเนินการสำนรองที่นั่งให้ผู้จองเป็นการชั่วคราว

หมายเหตุ : เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่นอาหาร อุปกรณ์ต่างๆ ทาง ifarm ขออนุญาตจะสำรองที่นั่งอย่างเป็นทางการให้ท่านที่ดำเนินการชำระค่าอบรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม FUN • FARM • FAMILY ดำเนินการชำระค่าอบรมผ่านธนาคารตามรายละเอียดนี้ [ คลิก ]

4. เมื่อดำเนินการตามข้อ 3 เรียบร้อยแล้ว โปรดยืนยันการชำระค่าอบรมผ่านช่องทางต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ : 081-555-1297
2. โทรสาร : 02-818-2511 (โปรดระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจนด้วยค่ะ)
3. ผ่านระบบออนไลน์ [ คลิก ]

5. เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ 4 เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบทันที

6. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยืนยันการรับชำระค่ากิจกรรม FUN • FARM • FAMILY และสำรองที่นั่งอย่างเป็นทางการ พร้อมแจ้งหมายเลขสมาชิกกลับไปยังผู้เข้้าอบรมผ่านทางโทรศัพท์ หรือ email

7. หลังจากขั้นตอนที่ 6 ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

8. ในวันจัดกิจกรรมให้เดินทางไปตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดคะ ขอบพระคุณมากคะ

Info

เชิญชมภาพบรรยากาศกิจกรรม FUN • FARM • FAMILY

 

Info
Info

แผนที่สถานที่จัด FUN • FARM • FAMILY ศูนย์เรียนรู้ ifarm @ ฟาร์มผักครบวงจรลุงเครา

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศ - VDO กิจกรรม FUN FARM FAMILY ยังไม่เรียบร้อยคะ

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


mini_icon_seminar_page_01
.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าร่วมกิจกรรม FUN FARM FAMILY ได้ที่นี้คะ

 เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าร่วมกิจกรรม FUN FARM FAMILY ผ่านระบบออนไลน์ได้

 เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่กิจกรรม FUN FARM FAMILY ได้ที่นี่ค่ะ

 

mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04 mini_icon_seminar_page_04
.

.
.
LIKE & COMMENT


 • comment
 • comment2

.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black