สถานที่อบรมเพาะเห็ด - ฟาร์มเห็ดอาจารย์หยุด แช่มประเสริฐ (เห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ)


mushroom_farm
mushroom_farm

เพื่อความสะดวกสบายในการบันทึกแผนที่ ท่านสามารถเข้าได้ทางมือถือของท่านได้ที่ m.ifarm.in.th


ดาวน์โหลดแผนที่ : ฟาร์มเห็ดอาจารย์หยุด แช่มประเสริฐ