• Image 01
  • Image 01
  • Image 01
  • Image 01

กลับหน้าอบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า เห็ดหลินจือ

.

 

หลักสูตรการอบรมเพาะเห็ดถั่งเช่า (เห็ดถั่งเฉ่า) และเห็ดหลินจือ

1. เป็นหลักสูตรที่สอนทั้งเห็ดถั่งเช่า และเห็ดหลินจือ ในคราวเดียวกัน เป็นการคุ้มค่าต่อการเรียนเป็นอย่างมากเพราะเห็ดถั่งเช่า และเห็ดหลินจือถือ 2 สุดยอดเห็ดเป็นยา หรือเห็ดทางการแพทย์อันดับต้นๆที่กำลังได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นเห็ดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพ

2. เป็นหลักสูตรเชิงลึกที่ครอบคลุมตั้งแต่ 1) การผลิตเชื้อวุ้น 2) การผลิตหัวเชื้อเห็ด 3) การผลิตดอกเห็ดและการดูแลรักษา

3. หลักสูตรมีระยะ 2 วัน ทำให้ได้เรียนทั้งภาคทฤษฎี และมีเวลามากพอสำหรับภาคปฎิบัติ ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม "ทุกคน" ได้ฝึกปฏิบัติ สาเหตุที่หลักสูตรมีระยะเวลา 2 วัน เพราะเป็นเรื่องยากมากที่จะเรียนให้เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ด้วยระยะเวลาเพียง 1 วัน

4. สถานที่จัดอบรมมีความพร้อมทั้งในเรื่องอุปกรณ์ โรงเรือน และเครื่องจักรที่จำเป็นในการเพาะเห็ดถั่งเช่า และเห็ดหลินจือ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริง ซึ่งจะให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. สามารถกลับมาเรียนทบทวนในครั้งต่อๆไปได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (ยกเว้นค่าอาหาร 300 บาท)

6. หลักสูตรมีสอนการคำนวนต้นทุน และกำไร-ขาดทุน เบื้องต้น อันจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมวางแผนการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (แถม Excel สูตรการคำนวนต้นทุนด้วย)

7. แจกเนื้อหาการอบรม (Powerpoint) ในรูปแบบ ebook ให้หลังการอบรมฟรี

8. ราคาค่าลงทะเบียนรวมอาหาร 4 มื้อ (พร้อมอาหารเย็นของการอบรมวันแรก และอาหารเช้าสำหรับการอบรมวันที่สอง) และ coffee break ไม่จำกัด

9. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่จัดโดย ifarm มาแล้ว

10. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่ต้องการซื้อเครื่องจักรเพาะเห็ด

11. มีแจกประกาศนียบัตร (ในกรณีไปดำเนินการขอเงินกู้ บางธนาคารจะขอดูว่าเคยผ่านการอบรมมาแล้วหรือไม่ด้วย)

12. ในกรณีที่มีปัญหาสามารถกลับเข้าไปปรึกษาหารือที่ฟาร์มได้ตลอด


Info

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดถุงเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Info
Info

แผนที่สถานที่ฝึกอบรมเพาะเห็ดหลินจือและเห็ดถั่งเช่า และเส้นทางการเดินทาง

 

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

 

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนการเพาะเห็ดเชิงลึก

 
เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนอบรมเพาะเห็ดผ่านระบบออนไลน์ได้

 
เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่อบรมเพาะเห็ดได้ที่นี่ค่ะ

 

.

.
.
LIKE & COMMENT

เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300   ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60   ขวด
เครื่องอัดก้อน 2   หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8   หัว
.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black