• straw mushroom home 1

กลับหน้าหลักอบรมเพาะเห็ดฟางครัวเรือน

.

 


หลักสูตรการอบรมเพาะเห็ดฟางเชิงครัวเรือนที่จัดโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการที่เน้นให้ผู้เรียนทั่วไปสามารถเพาะทานเองได้ ด้วยเทคนิคง่ายๆ ไม่ต้องอบไอน้ำ ไม่ต้องมีพื้นฐานเกษตร ใช้วัสดุที่หาง่ายๆในท้องถิ่น

1. เป็นหลักสูตรที่สอนครอบคลุมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เพาะเห็ดฟางในวงซีเมนต์ และการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

2. สถานที่จัดอบรม คือ ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง ซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงกับการเพาะเห็ดฟางและเห็ดในถุงมาอย่างยาวนาน จึงมีความพร้อมในการถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติจริงได้อย่างถ่องแท้

3. หลักสูตรเน้นภาคปฎิบัติเพื่อให้ผู้เข้าอบรม "ทุกคน" ได้ฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน

4. สามารถกลับมาเรียนทบทวนในครั้งต่อๆไปได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน (มีค่าอาหาร 200 บาท/คน/วัน)

5. แจกเนื้อหาการอบรม (Powerpoint) ในรูปแบบ ebook ให้หลังการอบรมฟรี

7. ผู้เข้าอบรมจะได้รับก้อนเชื้อเห็ดฟางเพื่อนำไปทดลองเพาะและศึกษานิสัยของเห็ดฟรี

8. ราคาค่าลงทะเบียนรวมอาหาร 1 มื้อ และ coffee break 2 ครั้ง

9. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่จัดโดย ifarm มาแล้ว

10. ได้รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับท่านที่ต้องการซื้ออุปกรณ์เพาะเห็ด (เฉพาะบางรายการ รายละเอียดสอบถามเจ้าหน้าที่)

11. มีแจกประกาศนียบัตร (ในกรณีไปดำเนินการขอเงินกู้ บางธนาคารจะขอดูว่าเคยผ่านการอบรมมาแล้วหรือไม่ด้วย)

12. ในกรณีที่มีปัญหาสามารถกลับเข้าไปปรึกษาหารือที่ฟาร์มได้


Info
Info

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดหลักสูตรต่างของ ifarm

Info
Info

แผนที่สถานที่ฝึกอบรม (ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง) และเส้นทางการเดินทาง

Info
Info

เชิญชมวีดีโอบรรยากาศการอบรมเพาะเห็ดเชิงลึกโดยศูนย์เรียนรู้ ifarm รุ่นก่อนๆ

Infomini_icon_seminar_page_03


mini_icon_seminar_page_02


.


รายละเอียดธนาคารและการชำระค่าลงทะเบียนการเพาะเห็ดเชิงลึก
เพื่อความสะดวกท่านสามารถยืนยันการชำระค่าลงทะเบียนอบรมเพาะเห็ดผ่านระบบออนไลน์ได้
เชิญชมดาวน์โหลดหลักสูตรอบรม (pdf file) หรือแผนที่สถานที่อบรมเพาะเห็ดได้ที่นี่ค่ะ

.

.
.
LIKE & COMMENT

เครื่องผสมขี้  เลื่อย
หม้อนึ่งความดัน 300   ขวด
หม้อนึ่งความดัน 60   ขวด
เครื่องอัดก้อน 2   หัว
ตู้นึ่งก้อนเชื้อ  เห็ด
เครื่องอัดก้อน 8   หัว
.

.

.
.

@ 2010-2011 ศูนย์เรียนรู้ ifarm Contact :: 081-555-1297 Email :: ifarm@ifarm.in.thnew_logo_black