ifarm_member


ส่วนลดการอบรมหลักสูตรต่างๆ

รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5% สำหรับสมาชิกที่ ifarm อบรมหลักสูตรที่ 2 และส่วนลด 10% สำหรับอบรมหลักสูตรที่ 3 เป็นต้น

Info Info

ส่วนลดก้อนเชื้อเห็ดชนิดต่างๆ

สมาชิก ifarm ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งได้รับสิทธิลดส่วนพิเศษ 5% จากราคาปกติ (เฉพาะผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น)

Info Info
ส่วนลดพิเศษอุปกรณ์ / เครื่องมือเพาะเห็ด

รับสิทธิพิเศษส่วนลดพิเศษ 5% สำหรับสมาชิกผู้ผ่านการอบรมและส่วนลด 2% สำหรับสมาชิก ifarm ทั่วไป
Info
อบรมเพาะเห็ด อบรมเลี้ยงไส้เดือน mini_icon_artical_page_01 mini_icon_artical_page_02
.

ส่วนลดสำหรับหนังสือ และ ebook

รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลด 5% สำหรับสมาชิกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ ifarm และส่วนลด 3% สำหรับสมาชิก ifarm ทั่วไป


ส่วนลดปุ๋ยไส้เดือน ตัวไส้เดือน น้ำหมักไส้เดือน

รับสิทธิพิเศษส่วนลด 5% สำหรับสมาชิกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ ifarm และส่วนลด 3% สำหรับสมาชิก ifarm ทั่วไป


บริการเว็บไซต์
ส่วนลดการบริการออกแบบเว็บไซต์ และเว็บสำเร็จรูป

รับสิทธิพิเศษส่วนลด 10% สำหรับสมาชิกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของ ifarm และส่วนลด 5% สำหรับสมาชิก ifarm ทั่วไป

. . .
mini_icon_seminar_page_03 mini_icon_worm_artical_page_02 mini_icon_seminar_page_03
.
.
Info
ifarm_signup

Be a privileged member. Come & join us now.
สมัครเป็นสมาชิก ifarm ฟรี พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมาย
.

 รับสิทธิพิเศษเป็นส่วนลดสำหรับรายการสินค้าที่ไม่ได้ระบุในส่วนนี้ ส่วนลดในส่วนนี้จะแจ้งเป็นกรณี และตามช่วงเวลาที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
Info Info

สิทธิในการเข้าใช้ระบบ Marketplace เพื่อเสนอซื้อและเสนอขายสินค้าตามหมวดต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
Info Info

สิทธิในการประชาสัมพันธ์สินค้า / บริการ / ฟาร์มผ่านระบบ Online Directory โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับผู้ผ่านการอบรมเท่านั้น) - - ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุง
. . .
mini_icon_seminar_page_03 mini_icon_worm_artical_page_02 mini_icon_seminar_page_03

Join Our Facebook_newJoin Us on Facebook. Share & Discuss !
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ifarm community บนเครือข่าย facebook