จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

ฐานชีวภาพเห็ดRSS

Add your listing here

ฐานข้อมูลชีวภาพของเห็ดชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทย

เห็ดกรวย

ชื่อสามัญเห็ดกรวย
ชื่อวิทยาศาสตร์Inonotus hispidus
เห็ดกรวยขาว

ชื่อสามัญเห็ดกรวยขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์Coltricia cinnamonea
เห็ดกรวยทองตากู

ชื่อสามัญเห็ดกรวยทองตากู
ชื่อวิทยาศาสตร์Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze
เห็ดกระด้างสีขาว

ชื่อสามัญเห็ดกระด้าง
ชื่อวิทยาศาสตร์Lenzites vespacea (Pers.) Ryv.
เห็ดกระปุกแป้ง

ชื่อสามัญเห็ดกระปุกแป้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์Lycoperdon gemmatum Fr.
เห็ดกีบสัตว์

ชื่อสามัญ-
ชื่อวิทยาศาสตร์Ganoderma applanatum
เห็ดก่อ  เห็ดแดงน้ำหมาก

ชื่อสามัญเห็ดแดงน้ำหมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula emetica (Schaeff. Ex Fr.) Pers. S.f. Gray
เห็ดขลำหมา เห็ดหำพาน

ชื่อสามัญ-
ชื่อวิทยาศาสตร์Alpova tappei Fogel
เห็ดขอนขาว

ชื่อสามัญเห็ดขอนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์Lentinus squarrosulas Mont.
เห็ดขอนแดง

ชื่อสามัญเห็ดขอนแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์Pycnoporus cinnabarius
เห็ดข่าขาว

ชื่อสามัญเห็ดข่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Lactarius flavidulus Imai.
เห็ดข้าวตอก เห็ดปลวกจิก

ชื่อสามัญเห็ดข้าวตอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitomyces microcarpus (Berk.et Broome) Heim
เห็ดข้าวแป้ง

ชื่อสามัญเห็ดน้ำแป้ง
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula alboareolata
เห็ดฆ้อนกลอง

ชื่อสามัญเห็ดฆ้อนกลอง
ชื่อวิทยาศาสตร์Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing
เห็ดจวักงู เห็ดกวักงู

ชื่อสามัญเห็ดหลินจือ (Ling Zhi Mushroom), เห็ดหมื่นปี, เห็ดเล่งจือ,เห็ดไม้,เห็ดนางกวัก
ชื่อวิทยาศาสตร์Amauroderma rugosum (Blume et Nees ex Fr.) Torr.
เห็ดดาว (เห็ดเผาะดาว)

ชื่อสามัญเห็ดเผาะดาว
ชื่อวิทยาศาสตร์Geastrum saccatum (Fr.) Fischer.
เห็ดตับเต่า เห็ดผึ้งคราม

ชื่อสามัญเห็ดตับเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Boletus colossus Heim
เห็ดตาบหมู่ เห็ดโคน

ชื่อสามัญเห็ดโคน
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitomyces robustus (Beeli) Heim
เห็ดตีนกั๊บแก้, เห็ดแค่น

ชื่อสามัญเห็ดตีนตุ๊กแก
ชื่อวิทยาศาสตร์Schizophyllum commune
เห็ดตีนแรด, เห็ดคะน่องช้าง

ชื่อสามัญเห็ดจั่น
ชื่อวิทยาศาสตร์Tricholoma crassum Berk.