จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

ฐานชีวภาพไผ่RSS

Add your listing here

ข้อมูลฐานชีวภาพของไผ่ชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทย

ไผ่ข้าวหลาม (ทั่วไป) ไม้ป้าง (ภาคเหนือ) ขุยป้าง (เชียงใหม่) ว่าบลอ (กะเหรี่ยง) แม่พล้อง    (กระเหรี่ยง กาญจนบุรี)

ชื่อสามัญไผ่ข้าวหลาม
ชื่อวิทยาศาสตร์Cephalostachyum pergracile
ไผ่คายดำ

ชื่อสามัญไผ่คายดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์Gigantochloa compressa Parkinson.
ไผ่ซาง   (ลำปาง) ไผ่นวล ไผ่ตาดำ (กาญจนบุรี) แพด (แม่ฮ่องสอน) วะมิเลอร์ วะเมปรี่ (กะเหรี่ยง)

ชื่อสามัญไผ่ซาง
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus Strictus
ไผ่ซางคำ (ภาคเหนือ); ไผ่หลวง , ไผ่งาช้าง , ไผ่ไร่ , ไผ่บงคำหรือจันคำ

ชื่อสามัญไผ่ซางคำ
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamuslatiflorus Munro.
ไผ่ซางนวล

ชื่อสามัญไผ่ซางนวล , ไผ่ซางดอย (ภาคเหนือ); ไผ่ซาง (น่าน)
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus membranaceus Munro.C.M.A. Stapleton & N.H.Xia
ไผ่ซางหม่น

ชื่อสามัญไผ่ซางหม่น
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus sericeus
ชื่อสามัญSweet bamboo or Phai tang
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus asper (Roem. & Schult.) Backer ex Heyne
ชื่อสามัญไผ่ตากวาง
ชื่อวิทยาศาสตร์Gigantochloa kurzii Gamble
ชื่อสามัญไผ่บง
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa nutans Wall. Ex Munro
ชื่อสามัญไผ่บงคาย
ชื่อวิทยาศาสตร์Gigantochloa hosseusii
ชื่อสามัญไผ่บงดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa tulda Roxb.
ชื่อสามัญไผ่บงหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa burmanica Gamble
ชื่อสามัญไผ่บงใหญ่
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus brandisii Kurz
ชื่อสามัญไผ่ป่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa bambos
ชื่อสามัญไผ่ผาก
ชื่อวิทยาศาสตร์Gigantochloa densa
ชื่อสามัญไผ่รวก
ชื่อวิทยาศาสตร์Thyrsostachys Siamensis Gamble
ไผ่รวก ไผ่ฮวก

ชื่อสามัญไผ่รวก
ชื่อวิทยาศาสตร์Thyrsostachys siamensis Gamble
ชื่อสามัญไผ่รวกดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์Thyrsostachys oliveri Gamble
ชื่อสามัญไผ่ลำมะลอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa longispiculata Gamble
ไผ่สีสุก ว่ามีบอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อสามัญไผ่สีสุก Bamboo
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa blumeana Schult.f.