จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

ฐานชีวภาพกล้วยRSS

Add your listing here

ข้อมูลฐานชีวภาพของกล้วยชนิดต่างๆที่พบในประเทศไทย

กล้วยหอมเขียว

ชื่อสามัญPisang Masak Hijau
ชื่อวิทยาศาสตร์Musa (AAA group "Cavendish" ) "Kluai Hom Khieo"