จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด

Popular listing 

เห็ดก่อ  เห็ดแดงน้ำหมาก

ชื่อสามัญเห็ดแดงน้ำหมาก
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula emetica (Schaeff. Ex Fr.) Pers. S.f. Gray
เห็ดโคน

ชื่อสามัญเห็ดโคน
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitomyces fuliginosus Heim
ไผ่ซางหม่น

ชื่อสามัญไผ่ซางหม่น
ชื่อวิทยาศาสตร์Dendrocalamus sericeus
เห็ดหูหนูขาว

ชื่อสามัญเห็ดหูหนูขาว White Jelly Fungus
ชื่อวิทยาศาสตร์Tremella fuciformis Berk.
ชื่อสามัญไผ่สีสุก
ชื่อวิทยาศาสตร์ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ขึ้นเป็นกอใหญ่หนาแน่นมาก มีความสูงประมาณ 15-25 เมตร กิ่งและแขนงมีหนามแหลมคม ลักษณะของลำต้นกลวง เนื้อหนาประมาณ 3-7 มม. ส่วนโคนต้นจะมีความหนาถึง 1.5 ซม. ลำต้นมีสีเขียวสด ผิวเป็นมัน ข้อไม่พองออกมา มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำประมาณ 10-20 ซม. ปล้องยาวประมาณ 25-60 ซม. บริเวณข้อมีกิ่งคล้ายหนาม กิ่งจะแตกออกไปตั้งฉากกับลำ สีของกิ่งจางกว่าลำหรือปนเหลือง กาบหุ้มลำหนาลักษณะเหมือนหนัง ด้านนอกมีขนสีน้ำตาลเข้ม ยาวประมาณ 12-15 ซม. กว้างประมาณ 7-10 ซม. มีแถบสีน้ำตาลม่วงและเหลืองเมื่อยังอ่อน ตามขอบมีขนยาว กระจังกาบแคบมากหยักลึกประมาณ 2 มม. รูปทรง (เรือนยอด) ใบ : ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเป็นรูปลิ่มกว้างหรือตัดตรง ใบยาว 10-20 ซม. กว้าง 0.8-2 ซม. ใต้ใบมีสีเขียวอมเหลือง เส้นลายใบมี 5-9 คู่ ขอบใบคายและสาก ก้านใบสั้น ครีบของใบเล็ก มีขนกระจังของใบ ปลายมนป้าน บางทีมีขนตามขอบกาบหุ้มใบมีขนอยู่ด้านนอก ผล : หน่อมีขนาดใหญ่ มีกาบหุ้มสีเหลือง ขนที่หน่อมีสีน้ำตาล หนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม หน่อใช้ประกอบอาหารในรูปของหน่อไม้สด และรูปหน่อไม้ดอง เพราะจะให้เนื้อไม้เปรี้ยว สีขาว และเก็บได้นานโดยไม่เปื่อย
เห็ดจวักงู เห็ดกวักงู

ชื่อสามัญเห็ดหลินจือ (Ling Zhi Mushroom), เห็ดหมื่นปี, เห็ดเล่งจือ,เห็ดไม้,เห็ดนางกวัก
ชื่อวิทยาศาสตร์Amauroderma rugosum (Blume et Nees ex Fr.) Torr.
เห็ดถ่าน เห็ดถ่านเล็ก

ชื่อสามัญเห็ดถ่าน
ชื่อวิทยาศาสตร์Russula densfolia (Secr) Gill.
ชื่อสามัญไผ่บงหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa burmanica Gamble
ชื่อสามัญไผ่เหลือง
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa vulgaris
เห็ดขอนขาว

ชื่อสามัญเห็ดขอนขาว
ชื่อวิทยาศาสตร์Lentinus squarrosulas Mont.
เห็ดตับเต่า เห็ดผึ้งคราม

ชื่อสามัญเห็ดตับเต่า
ชื่อวิทยาศาสตร์Boletus colossus Heim
ชื่อสามัญไผ่ลำมะลอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa longispiculata Gamble
ชื่อสามัญไผ่เลี้ยง
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa mulfiplex
ชื่อสามัญไผ่หอม
ชื่อวิทยาศาสตร์Bambusa polymorpha
เห็ดไค

ชื่อสามัญเห็ดไค
ชื่อวิทยาศาสตร์-
ชื่อสามัญไผ่เฮียะ
ชื่อวิทยาศาสตร์Cephalostachyum virgatum Kurz.
ไผ่คายดำ

ชื่อสามัญไผ่คายดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์Gigantochloa compressa Parkinson.
เห็ดข้าวตอก เห็ดปลวกจิก

ชื่อสามัญเห็ดข้าวตอก
ชื่อวิทยาศาสตร์Termitomyces microcarpus (Berk.et Broome) Heim