จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 83
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3958
From: admin
Added: 2012-02-23
Video Description: ตอนที่ 83 : จากภูผา สู่มหานที ที่หนองใหญ่ (ตอนที่ 1)

จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ วันนี้เครือข่ายจากภูผาสู่มหานที รวมตัวกันที่นี่ ....โครงการพระราชดำริหนองใหญ่ เพื่อสร้างแบบสำเร็จจากประสบการณ์นับสิบปีของพวกเขา ให้เกิดขึ้นรวมกัน ณ ที่แห่งเดียว เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงประจักษ์ ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปฏิบัติได้จริง และหลากหลายวิถีทาง แตกต่างกันตามสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผืนดินที่ซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผืนนี้ กำลังจะกลายเป็นความมหัศจรรย์ของแผ่นดิน เป็นศูนย์ที่รวมหัวใจของพวกเขาไว้ด้วยกัน เพื่อทำสิ่งที่คนตัวเล็กๆ ไม่เคยคิดฝันว่าจะทำได้ ให้สำเร็จ