จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 84
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3375 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4126 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4114 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5001 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4049 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4204 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3801 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4369 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4931 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3998 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3993
From: admin
Added: 2012-02-24
Video Description: ตอนที่ 84 : จากภูผา สู่มหานที ที่หนองใหญ่ (ตอนที่ 2)
อีกไม่นาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ จะแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงกันจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ จากภูผาสู่มหานที กลุ่มคนกลุ่มนี้จะประกาศศักยภาพให้เห็น ณ หนองใหญ่แห่งนี้ และยิ่งไปกว่านั้นที่นี่จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่แท้จริง ทุกผู้คนที่อาศัย จะใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ ด้วยวิถีพึ่งพาตนเอง จากอาหาร และการจัดการน้ำจากพื้นที่น้ำ ที่ได้รับการออกแบบโดยเจ้าของทฤษฎีกำนันเคว็ดโมเดล
นี่คือ กลุ่มคนที่เดินตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวฯ และมุ่งมั่นทำตนให้เป็นตัวอย่าง ด้วยพวกเขาเชื่อแล้วว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน