จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 85
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4923 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4069 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5109 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3967
From: admin
Added: 2012-02-24
Video Description: ตอนที่ 85 : พลังงานสะอาด ทางเลือกของชุมชนพอเพียง
พลังงานจากธรรมชาติ มีทางเลือกให้กับคนมากกว่าเพียง น้ำมัน ซึ่งนับวันแต่จะหมดไป พลังงานจากคนเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่สามารถทำได้ทันที พลังงานจากน้ำ เหมาะสมสำหรับพื้นที่ต้นน้ำ เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้ พลังงานจากลมใช้ได้กับพื้นที่แจ้ง และพื้นที่ปลายน้ำ และในทุกพื้นที่พลังงานจากแสงอาทิตย์มอบความอบอุ่น ความร้อน แปรเป็นพลังงานได้ไม่มีวันหมดสิ้น โดยไม่ทิ้งกากจากการใช้พลังงานไว้ให้เป็นมลพิษต่อโลก
ความมหัศจรรย์ของ ทางออกจากปัญหาด้านพลังงาน ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะ พลังงานสะอาดเหล่านี้มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ หากแต่มนุษย์มองข้าม ด้วยความไม่คุ้นเคย แต่หากหันเข้าสู่วิถีชีวิตที่พึ่งพาตัวเองและมองออกจากกรอบเดิมๆ พลังงาน ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้อย่างเพียงพอ