จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4923 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4069 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5109 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4168 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3573
From: admin
Added: 2012-02-27
Video Description: ตอนที่ 86 : เรือใบโบราณ ธนาคารต้นไม้ที่ละแม

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน คือ การเห็นคุณค่าของอดีตกาล ชาวบ้านอำเภอละแมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง พวกเขานำ เรือใบโบราณ ที่หายไปจากวิถีชีวิตเนิ่นนานกลับสู่บ้านเกิด และความเข้มแข็งนั้น นำมาสู่ ธนาคารต้นไม้ สาขาแรกของโลก
ความมหัศจรรย์ ที่เกิดจากความแข็งแกร่งของชุมชน การรวมตัวกันของคนมีความคิด ที่ใช้สองขาของตัวเอง เป็นจุดยืน เพื่อก้าวเดินบนทางที่แตกต่าง เส้นทางที่พ่อ ชี้แนวทางไว้ให้หลายสิบปีมาแล้ว....