จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 87
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3376 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4127 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4115 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5002 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4923 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4050 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4069 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4205 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3802 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5109 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4370 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4932 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4168 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
0:03:02
3999 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3211
From: admin
Added: 2012-02-27
Video Description: ตอนที่ 87 : ตลาดพวกเรา ธุรกิจอุ้มชู หนทางสู่ความยั่งยืน

ชุมพร คาบาน่า หนึ่งในธุรกิจเอกชนที่โด่งดังในชุมพร ภายใต้การบริหารงานของ วริสร รักษ์พันธ์ แต่ด้วยความผันผวนทางเศรษฐกิจ ธุรกิจของเขาก็ไม่อาจผ่านวิกฤตการณ์ได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ แต่วริสร มีมุมมองและแนวทางแก้ปัญหาที่แตกต่าง โดยนำเอาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางตามพระราชดำริมาใช้เป็นทางออก เกิดเป็น ตลาดชุมชน ในรูปแบบของตนเอง
ความมหัศจรรย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปรับใช้ได้กับทุกกลุ่มคน ทุกองค์กร แม้แต่ธุรกิจโรงแรมและการให้บริการ ที่ดูเหมือนจะห่างไกลจากคำว่าพอเพียง หากมุ่งเอากำไรสูงสุดเป็นตัวตั้ง แต่วันนี้วริสร รักษ์พันธ์ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความพอเพียง คือทางสายกลางของทุกมิติสังคม