จำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 88
Select Category:
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง จากวันแม่สู่วันพ่อ ตอนที่ 106
0:03:04
3375 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 107
0:03:04
4126 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 108
0:03:01
4114 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 102
0:03:04
5001 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 103
0:03:04
4922 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 104
0:03:04
4049 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 99
0:03:02
4068 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
0:03:02
4004 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 101
0:03:02
4122 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 98
0:03:02
4705 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96
0:03:02
5138 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
0:03:02
4204 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 94
0:03:02
4575 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 95
0:03:02
3801 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 91
0:03:04
4914 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 92
0:03:02
5108 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 93
0:03:02
4369 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 89
0:03:04
4931 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 90
0:03:04
4167 views
From: admin
108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 86
0:03:01
3573 views
From: admin
See all 105 videos
Rate Sign in to rate
Views: 3998
From: admin
Added: 2012-02-28
Video Description: ตอนที่ 88 : ชุมชนรักษ์ทะเลไทย ด้วยการเล่น เรียน รู้
ศูนย์เพลิน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจโรงแรม ของชุมพร คาบาน่า เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรม ที่มีผู้คนแวะเข้าเยี่ยมชมมากมาย ที่นี่ถ่ายทอดแนวคิด และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในอีกมิติหนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มคนเมือง และนักท่องเที่ยว
จากการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วริสร รักษ์พันธ์ เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่เชื่อมต่อเส้นทางจากภูผา ลงสู่มหานที ที่นี่นอกจากจะมีกิจกรรมเรียนรู้หลากหลายแล้ว ยังสร้างจิตอนุรักษ์ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทย ให้โลกอันสวยงามใต้ท้องทะเลยังคงอยู่ต่อไป เป็นความมหัศจรรย์ที่คนคนหนึ่งสร้างขึ้น ด้วยการเปลี่ยนเส้นทางเดินของตนเอง สู่ทางสายใหม่ที่ไม่เคยมีใครกล้าทำมาก่อน